Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Praha » okres Praha hl.m. » botanická zahrada, park » Botanická zahrada Univerzity Karlovy - Praha 2 (botanická zahrada)

Botanická zahrada Univerzity Karlovy - Praha 2 (botanická zahrada) [35284]
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Botanická zahrada UK) má rozlohu 3,5 ha. V jejím areálu se nachází budova katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Ústav životního prostředí a sídlí zde i studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UK. Expozice zahrady jsou rozděleny na skleníkové a venkovní (exteriéry). Ve sklenících je stálá expozice tropů a suchých subtropů (sbírka kaktusů a sukulentů). Sbírka rostlin z vlhkých subtropů je v létě instalována pod širým nebem podle světadílů, z nichž rostliny pocházejí; v zimním období jsou rostliny uskladněny ve velkém studeném skleníku. Vedle rozsáhlé sbírky sukulentů stojí za zmínku velké a staré exempláře cykasů, kamélie, myrty a další rostliny pocházející ze sbírek někdejší smíchovské univerzitní zahrady z 19. století. Z venkovních expozic je významný unikátní exemplář jinanu dvoulaločného, Ginkgo biloba cv. Praga, ve skutečnosti jakási někdejší obří bonsaj, jejíž stáří se odhaduje na přibližně 130 let, dále jedna z prvních do Evropy introdukovaných metasekvojí a další dřeviny. Nejcennější expozicí je kolekce Středoevropské květeny, založená v roce 1904 a kontinuálně udržovaná po celých předchozích 100 let.

Zahradu ročně navštíví asi 100 000 návštěvníků. Slouží nejen jako zdroj demonstračního materiálu pro studenty biologie a přidružených oborů jak z Karlovy univerzity, tak ze sesterských fakult, středních a základních škol, ale přispívá i dalšímu celoživotnímu vzdělávání obyvatelstva a částečně i relaxaci zejména obyvatel Prahy 2.

Na provoz a údržbu exteriérů zahrady přispívá i Magistrát hl. m. Prahy. Pro návštěvníky Botanické zahrady bylo také v roce 2004 otevřeno odpočinkové refugium na ploše pronajaté Městskou částí Praha 2.

Venkovní expozice jsou základem botanické zahrady; obsahují ca 3 000 druhů rostlin, přenášených od r. 1904 z původních středoevropských lokalit; představují tedy i ojedinělou genofondovou sbírku. Nejvýznamnější či ekologicky vymezené expozice jsou zmíněny ve zvláštních odstavcích.

Středoevropská květena je základní venkovní expozice založená současně se zahradou a průběžně doplňovaná. Její skalková část byla vybudována z vápence dovezeného z Českého krasu (odtud neformální název „Karlštejn“) s romantizující jeskyní dnes porostlou břečťanem. Je rozčleněna na svažitý vápencový reliéf a plochou stinnou „hájovou“ část s dominantním stromem Pterocarya fraxinifolia, náležejícím k nejstarším stromům v zahradě; obě části protéká potok zakončený jezírkem. Vzhledem k této dispozici zde rostou středoevropské rostliny

  • teplomilných skalních stepí
  • horských vápencových skal
  • dubohabrových hájů
  • lužních lesů
  • stojatých a pomalu tekoucích vod.

Expozice obsahuje ca 1 100 druhů z České a Slovenské republiky. Návštěvník se zde může seznámit jak s běžnými středoevropskými druhy, tak druhy kriticky ohroženými či endemity. Z těch je možno zdůraznit např. včelník Dracocephalum austriacum, kosatec Iris aphylla, hvězdnici Aster alpinus, karpatský endemický zvonek Campanula carpatica nebo v jarním období dominující submeditránní koniklec Pulsatilla grandis; v nivní části pak východokarpatský druh Scopolia carniolica (pablen kraňský) či zajímavou sbírku submediteránních a kontinentálních hrachorů (Lathyrus venetus, L. heterophyllus, L. pisiformis).

Skleníky prošly v létech 1997-2000 komplexní rekonstrukcí, která zvětšila jejich plochu na 2 000 m2, z toho vlastní expoziční plocha činí 1 600 m2, zbytek představuje pěstební skleníky a technické zázemí. Rozdělují se na tropickou a subtropickou část.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)