Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Břežany (obec) [3528]Břežany leží v úrodné oblasti horažďovické pahorkatiny, 7 km od města Horažďovic, v členitém terénu. Ves byla založena ve svahu obráceném k jihu, s úvozovou střední částí. Tato „břehová“ situace dala vesnici i jméno. Jde o kolonizační středověkou obec, první zmínka o Břežanech je z r.1319. Vesnice samotná však může být staršího původu. Prameny jsou, pokud jde o údaje týkající se dějin vesnice, v porovnání s jinými obce relativně chudé.Jako jedna z prvních obci na okrese Klatovy byly v Břežany v roce 1995 prohlášeny vesnickou památkovou zónou.Ves je představitelem vyváženého urbanistického útvaru návesního typu s jednotnou zástavbou zděných zemědělských usedlostí. Typické odsunutí hmot obytných domů z uliční čáry za ohrazení předzahrádek, mohutné předsunuté vjezdy a výstavná barokizující průčelí obytných domů usedlostí se zvoncovými formami štítů jsou pro Břežany charakteristické. Svojí ve svém celku mimořádně zachovanou lidovou architekturou reprezentují břežanské usedlosti zděný dům jihozápadních Čech – strakonický okruh. Usedlosti jsou většinou využity k rekreaci, zčásti slouží k trvalému bydlení.Ve středu obce se nachází drobná kaplička sv. Jana Nepomuckého s rozměrnou sochou světce z první pol. 19. století.V lese nad obcí, u studánky s léčivým pramenem stojí barokní kaple sv. Anny postavená v roce 1760 pod patronací horažďovického panství. Strop kaple je vyzdoben štukovým zrcadlem, oltářní obraz sv. Anny namaloval J. Konrád. U kaple roste stopadesátiletá památná lípa malolistá s obvodem kmene 430 cm, lípa dorůstá výšky 24 m.Při místní komunikaci směrem na obec Malý Bor jsou chráněná Boží muka.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Břežany (obec) Klatovy
obec, osada Břežany I (obec) Kolín
obec, osada Břežany II (obec) Kolín
obec, osada Břežany (obec) Rakovník
obec, osada Panenské Břežany (obec) Praha-východ
obec, osada Dolní Břežany (obec) Praha-západ
obec, osada Břežany (obec) Znojmo(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)