Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Jindřichův Hradec » most, akvadukt, viadukt » Kamenný most - Stará Hlína (most)

Kamenný most - Stará Hlína (most) [35006]

Kulturní památka (KP)

Nejstarší písemná zmínka o obci Hlína pochází z roku 1331, kdy jsou jako její majitelé zmiňováni Rožmberští rytíři. Stavba rybníka Rožmberk zasáhla do katastru obce, voda zaplavila bývalou tvrz a také tzv. Moravskou cestu z Třeboně do Jindřichova Hradce. Aby formanské vozy nemusely objíždět rybník až přes Lomnici nad Lužnicí, nechal Krčín postavit v r. 1594 most z dřevěné kulatiny dlouhý 902 m přes zátoku mezi Starou a Novou Hlínou a v r. 1604 další jižněji v místě vtoku tehdejší Lužnice do Rožmberka. V r. 1659 byl tento most nahrazen bytelnějším usazeným na dubových pilotách. Při velké povodni v r. 1670 se most doslova „položil“ na stranu, to se opakovalo při každé větší vodě. V r. 1741 se k Třeboni obsazené Francouzi blížilo rakouské vojsko a tak pro jistotu přikázal francouzský velitel oba mosty strhnout. Až v letech 1781 a 1799 nechali Schwarzenberkové postavit mosty nové, kamenné, o 5 a 12 polích. Než byla upravena nová trasa silnice E 551, sloužily až do r. 1988 běžné silniční dopravě.

Most je situován jižně od obce na původní trase silnice I/34 na pozemku 469/18, k.ú. Stará Hlína. Překlenuje koryto Staré řeky i s jeho širokým záplavovým územím. Po vybudování nové silnice ztratil své opodstatnění a byl vyňat ze silniční sítě. Jedná se o most masivní z omítnutého lomového kamene, dvanáctiobloukový, kolmý, s parapetními zítkami. Svou osou je orientován zhruba ve směru S – J. Most, délky 119 m, má dvanáct klenebních polí s polokruhovými klenbami o světlosti otvorů 7,20 m. Dimenze klenby je v nárožích tvořena pravidelnými tesanými klenáky s pemrlovaným povrchem. Podhled klenby je stejně jako téměř celý most omítnut. Severní oblouk má oproti ostatním sníženou vrcholnici. V čelech most jsou vynechány, vždy dva v jednom poli a na obou stranách mostu, svisle obdélné otvory s vysazenými novějšími žulovými překapníky. Střední pilíře jsou z vnitřní strany vyzděny z kamenných kvádrů, ponechaných . Před pilíře jsou předsazeny na návodní i povodní straně mostu trojúhelná zhlaví, vyzděná z opracovaných kamenných kvádrů, uzpůsobených tvaru břitu, se středně hrubě pemrlovaným povrchem. Zhlaví jsou v horní části ukončeny půljehlancovým kvádrem, osazeným bez přesahu. Spára mezi kvádry jsou vyplněny cementovou maltou. Most vrcholí oboustrannými kamennými zídkami, jejichž povrch je z obou stran omítnut. Zídky jsou na svých koncích zešikmeny k terénu. Jižní konec východní zídky je vyhnut směrem ven. Horní hrany zídek jsou zaklopeny opracovanými kamennými deskami s vnějším přesahem a skonem. Ve východní zídce je z vnitřní strany téměř na celou výšku zídky osazena velká žulová deska s nápisem: MDCCLXXXI DADIFICATUM SUB REGNANTE PRINCIPE JOSEPHO FR. SCHWARZENBERGI současné době je nápis již hůře čitelný. Vozovka na mostě je živičná. Řeka pod protéká pod mostem při nízké vodě pod třetím obloukem od severu. Koryto je přírodní, neupraveno. Ostatní oblouky jsou inundační.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)