Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Rohle (obec) [334]Rohle je sice uváděna v dochovaných pramenech až k roku 1356, ale protože již tehdy tvořila v rámci dubického panství přirozené středisko tzv. Zálesí a byl tu kostel, došlo k založení určitě dříve. První zmínky jsou kolem roku 1290. V držení vsi nebo jejich částí, se vystřídalo postupně mnoho majitelů. Jeden díl patřil hned od počátku k Zábřehu a druhý se dostal brzy k nedalekému hradu Brníčko. Bylo jen otázkou času, kdy dojde ke spojení pod jedním pánem, a tím se stal někdy před rokem 1447 známý rod Tunklů. Tehdy se Rohle dostala definitivně k zábřežskému panství, u něhož pak zůstala až do roku 1848.

Již v 16. století patřila Rohle k největším vsím na Zábřežsku. Za třicetileté války byly kolem vesnice vybudovány obranné šance, takže lze předpokládat, že zdejší poddaní byli uchráněni některých vlivů války. Obec se v následujícím období do značné míry poněmčila. Po roce 1848 se obec stala součástí zábřežského soudního a politického okresu. Vzhledem k menší úrodnosti zdejší půdy se část usedlíků zabývala domáckým tkalcovstvím, z něhož se v některých případech ve 20. století vyvinuly malé tkalcovské závody. Působilo zde i několik dalších dílen a jiných živností, např. pil. Největší vliv však v té době získala továrna na drátěná pletiva v sousední obci Kamenná.

K Rohli byly v roce 1976 administrativně připojeny sousední obce Janoslavice a Nedvězí, čímž vznikl areál o rozloze 1 856 hektarů.

Janoslavice se až do roku 1904 jmenovaly Svinov. Bývalý Svinov se prvně připomíná roku 1340 u Úsova.V druhé polovině 14. století se stal samostatným statkem, který často měnil majitele, až se roku 1513 dostal natrvalo k panství Zábřeh.

Nedvězí se objevuje v písemných pramenech až r. 1385. Bylo součástí panství Brníčko, s nimiž bylo roku 1490 připojeno k Zábřehu.

V obou místních částech se podobně jako v Rohli projevil vliv továrny na drátěná pletiva v Kamenné.

K chráněným památkám v Rohli patří zejména zdejší farní kostel sv. Martina, který byl postaven v ranně empírovém slohu v letech 1802 –1803, kde kostelu patří sousoší a kříž Kalvárie (1808) a socha sv. Floriána (první třetina 19. století).

Z dalších památek je třeba upozornit na bývalý kupecký dům (čp. 6) s podloubím z první třetiny 19. století, na nedaleko stojící sochu sv. Jana Nepomuckého (1833) a sloup se sousoším Nejsv. Trojice (1835) a pohostinství čp. 65.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Rohle (obec) Šumperk(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)