Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bílkov (zaniklý hrad) [3337]Vesnickými domky zastavěné a narušené místo hradu na nízké ostrožně nad Vápovkou západně od kostela.
Založen počátkem 13. století pány z Bílkova. Svým charakterem (rozdělení ostrohu příkopy na 3 díly) se blížil ještě mladohradištnímu opevnění. V 2. polovině 13. století ve východní části opevněného areálu postaven pozdně románský kostel a při něm snad i první zděné obydlí (dvorec) majitelů. Počátkem 14. století přešel Bílkov sňatkem na pány z Hradce (do roku 1459 s vyjímkou let 1399-1404, kdy náležel pánům z Kravař). Snad za nich byl na základech části opevnění vybudován gotický zděný hrad; zničen zřejmě v roce 1444, kdy Bílkov přepadl Hynek Ptáček z Pirkenštejna, bojující tehdy s pány z Hradce. V roce 1459, kdy Hradečtí prodávali Bílkov Krajířům z Krajku, uveden již jako pustý.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)