Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Zborovice (obec) [3330]První písemná zmínka o Zborovicích je už v roce 1276, ale osídlení úrodného kraje sahá do dávné minulosti. O tom svědčí archeologické vykopávky v blízkosti Podlavčí a nález hrobů z 10. století  s náušnicemi, prsteny a osobními potřebami dávných obyvatel.

Název obce je zřejmě odvozen od jména prvního majitele prastaré hospodářské usedlosti. V roce 1358 to bylo Sborowicz o deset let později Zworowcz i Sworowcz, 1391 Sborowicz, dále jen Borovice, a pak se ustálil název Zborovice. Osada se postupně rozšiřovala po obou stranách tehdejší kupecké stezky, která se po staletích proměnila v širokou silnici uprostřed podlouhého náměstí. Postupné výkupy jednotlivých dvorců či hospodářských stavení vytvořily v roce 1600 zborovické panství.  Na něm se vystřídalo mnoho majitelů z řad české i cizí šlechty.

Připomeňme představitele významných moravských rodů jako Kryštofa Podstadského z Prusinovic, Kryštofa Říkovského z Dobrčic, v 18.století pak Maxmilianu Beatrici hraběnku z Rottalu  a jejího syna Františka Adama, který dal původní tvrz přestavět na prostorný barokní zámek.

Od  poloviny 19. století přešlo panství do rukou bohatých průmyslníků. Byl to Abraham Popper, který dal ve Zborovicích postavit cukrovar a v úrodném údolí se zasazoval o pěstování cukrové řepy, tehdy nové zemědělské plodiny.

V roce 1881 byla postavena Jonášem Friessem železniční trať ze Zborovic do Kroměříže pro převoz cukrovarnických řízků. Jonáš Friess dal také vybudovat tři rybníky jako zásobárnu vody pro cukrovar a důmyslnou soustavou studní táhl vodu do cukrovaru. Tyto rybníky, zvané Podlavčí, se staly místem odpočinku místních i přespolních občanů. Bývaly tu i skokanské můstky, možnost koupání a her i příležitost k večernímu posezení. Tam, kde je dnes zarostlá plocha různým býlím a křovinami, vybudoval Dr. Jindřich Friess golfové hřiště a tenisové kurty. Ty byly i v zámeckém parku a vedle domu paní Jarmily Šubčíkové (u hřbitova).

Obec byla několikrát povýšena na městečko s právem konat trhy a vařit pivo. Majitel panství vlastnil i pivovar - dnes je to stolařství Petra Tomečka, cihelnu, vlečku na nákladovém nádraží. Původně dřevěné stavby v obci lehly několikrát popelem, ale byly znovu vybudovány. Vedle zámku je nejzajímavější stavbou kostel sv. Bartoloměje, který stojí na místě bývalého hřbitova a stávala zde kdysi i hrobka hrabat z Rottalů. Ze sídla hrabat a průmyslníků se v roce 1947 stal Domov důchodců a později Ústav sociální péče pro dospělé (dnes Domov pro osoby se zdravotním postižením). Z cukrovaru pak továrna Pilana. Od roku 1995 má obec svůj znak a prapor.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Zborovice (obec) Kroměříž
obec, osada Přední Zborovice (obec) Strakonice
obec, osada Zadní Zborovice (část obce) Strakonice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)