Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Pardubický kraj » okres Pardubice » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Maří Magdalény - Lázně Bohdaneč (kostel)

Kostel sv. Maří Magdalény - Lázně Bohdaneč (kostel) [31592]

Kulturní památka (KP)

Barokní kostel svaté Maří Mgdalény v Lázních Bohdanči byl podle projektu Tomáše Haffeneckera postaven v letech 1728–37 stavitelem Františkem Jedličkou z Heřmanova Městce  a to na místě staršího předchůdce. Spodní gotická část věže byla pak zvýšena Františkem Schmoranzem v letech 1860. Následné opravy v roce 1924 se týkaly převážně nástropní fresky A. Hauslera. Další opravy pak proběhly v roce 1935 a na konci 20. století. Od konce 18. století do roku 1907 byla v kostele instalována třetina varhan ze sedleckého klášterního chrámu. Střechou věže dodnes prostupuje komín z bytu věžného, obývaného do počátku 20. století. Zdejší zajímavosti je, že manželka posledního věžného a kostelníka Vondráčka zde porodila všech svých 11 dětí.

Kostel uprostřed rozlehlého náměstí. Půdorys: Obdélná, uprostřed rozšířená loď. V průčelí věž na čtvercovém půdorysu. Užší čtvercové presbyterium se sakristií na severní straně. Interiér: Presbyterium zaklenuto českou plackou. Rohy vyplňují vyduté pilastry s římsovými hlavicemi. Triumfální oblouk zaklenut polokruhem. Archivolta profilována. Loď zaklenuta valeně s lunetami nad okny. Ve dvou polích pruské placky. Jednotlivá pole oddělují pasy podepřené představenými pilíři s římsovými hlavicemi. Mezi představenými pilíři vznikají pod okny mělké výklenky pro oltáře. Kruchta podklenuta pásem valené klenby s lunetami. Střed kruchty vysunut. Zábradlí dřevěné. Doplněk: Kostel je orientovaný. Omítky exteriéru vápenocementové hladké se světle okrovým nátěrem. Omítky věže obnoveny jako hladké, nátěr ve dvou odstínech okru. Nová střešní krytina lodi - pálené bobrovky, na věži a sanktusníku měděný plech. Okna lodi půlkruhově zakončená, v železných rámech novodobé nebarevné zasklení. vstupní portály mají pravoúhlé pískovcové ostění s lištou a patkami a jsou doplněny o supraportu s mělkou tvarovanou výplní a bohatě profilovanou, uprostřed stlačeně vzedmutou římsou. Dveře dvoukřídlé, výplňové, jednoduchého pozdněbarokního typu s kovanými klikami. Dveře sakristie jednokřídlé s vnějším oplechováním, okno sakristie s barokní kovanou prolamovanou mříží. Ve věži dochována světnice "věžného", která bývala vytápěná. Vnějšek: Stěny věže člení omítkové rámce. Obdélná okna zakončena polokruhem. V horním patře obdélná okna s ušima. Nad nimi hodiny. Jehlancová střecha ukončena lucernou. Krytina plech. Kostelní loď, která se směrem ke středu ústupkovitě rozšiřuje, je členěna rovněž omítkovými rámci. Rohy zaobleny, nebo okoseny. Korunní římsa profilována. Členění presbyteria obdélné. Vchody do kostela z boků lodi na západní straně. Portály obdélné s profilovanou segmentovitou římsou. Sedlová střecha pokryta taškami. Nad presbyteriem plechem krytá sanktusová vížka. Sakristie má střechu pultovou. Omítky vápenocementové, hladké, světle okrový nátěr, kamenný sokl celé stavby. Okna lodi půlkruhově zakončená, v železných rámech novodobé nebarevné vitráže. Vstupní portály mají pravoúhlé pískovcové ostění s lištou a patkami, a jsou doplněny o supraportu s mělkou tvarovanou výplní a bohatě profilovanou, uprostřed stlačeně vzedmutou římsou. Dveře dvoukřídlé, výplňové, jednoduchého barokního typu s kovanými klikami.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)