Vyhledávání lokalit (cílů)
Jihomoravský kraj » okres Brno-město » kostel, kaple, synagoga » Kostel Svaté Rodiny - Brno, Grohova (kostel)

www.krasnecesko.cz/lokality/31074-kostel-svate-rodiny-brno-grohova-kostel.html

Kostel Svaté Rodiny - Brno, Grohova (kostel)

[ ID: 31074 ]     Kulturní památka (KP)     


HODNOCENÍ
10%
hodnotitelů: 1

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka značka cyklotrasa


Turistický cíl Kostel Svaté Rodiny - Brno, Grohova (kostel)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Kostel Svaté Rodiny - Brno, Grohova (kostel)
Vstup do kostela z Grohovy ulice (xhlav)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

V těsném sousedství kláštera Milosrdných sester III. řádu svatého Františka na Grohově ulici č.16 v Brně byl v letech 1900-1902 vybudován klášterní kostel Svaté Rodiny. Pozemek pro stavbu kostela byl koupen v roce 1891 od rodiny Perkovy. Vlastní stavba se uskutečnila o devět roků později.

Brněnský biskup František Saleský Bauer si nechal předložit několik návrhů, ze kterých vybral návrh architekta Karla Welcla, který jej vypracoval zdarma. Myšlenkově vycházel z podoby baziliky Svatého Pavla za hradbami v Římě, ovšem ve velmi zjednodušené a zmenšené podobě. Kostel byl zbudován v novorenesančním stylu jako jediný svého druhu v Brně. Stavbu provedl velmi zdařile pan stavitel František Přikryl, jen s vyúčtováním materiálu a pracovních sil.

Nový kostel byl zasvěcen Svaté Rodině Nazaretské. Rozhodl o tom živý sen, který se zdál Matce Bernardině, generální představené kongregace v době, kdy se mělo začít se stavbou kostela. Do kláštera přišla mladá rodina s dítětem v náručí a prosili o nocleh. Také paní Perková viděla na hrušce, která rostla v místě hlavního oltáře, Pannu Marii s Ježíškem v náručí a přála si, aby na místě jejich domu stál kostel. To se splnilo.
Základní kámen kostela posvětil biskup Dr. Bauer 16.9.1900 a ten byl spuštěn do základu krypty, vyzděné pod presbytářem. V této kryptě si pan biskup přál být pohřben, byl však povýšen za arcibiskupa v Olomouci, kde také zemřel a odpočívá v katedrále sv. Václava v křestní kapli pod hlavní věží.

Kostel Svaté Rodiny byl dobudován za přispění četných dobrodinců a slavnostně vysvěcen 11.5.1902. Byla to veliká slavnost za účasti mnoha církevních i státních hodnostářů.

Trojúhelníkový portál kostela byl podpírán dvěma sloupy a nad ním se zvedala nevysoká kulatá věž zakončená kopulí. Do kostela se vstupovalo třemi vchody po otevřeném mramorovém schodišti, které kostel poněkud zasouvalo a zvedalo proti úrovni ulice. Návštěvník chrámu se ocitl hned v prostoru pod kůrem. Dva široké pilíře rozdělují kostel na tři lodi. Nejvyšší střední loď dosahuje do výše dvou poschodí a má kazetový strop se štukovými květy uprostřed. V nejvyšší části jsou po bocích okna, která osvětlují celý prostor denním světlem. Boční lodě, které jsou přízemní, i ochozy nad nimi mají okna tlumená barevným sklem zelenavé barvy seskupená do obrazců. Střední loď má bohatou štukovou výzdobu. Nad hlavicemi pilastrů oddělujícími hlavní loď od postraních a nad oblouky  okny ochozů, zvědavě nahlížejí do chrámu motivy malých andělů. Na vítězném oblouku, který odděluje presbytář od chrámového prostoru drží dva velcí andělé v rukou palmové ratolesti, hořící srdce a vítězný věnec.

Do presbytáře se vstupuje po třech schodech. Prostor presbytáře uzavírá kopulovitá klenba v nejvyšší části prosklená žlutým sklem. Rovněž je prosklená střecha nad presbytářem a při svitu slunce je celý prostor zalit zlatým světlem. Pod presbytářem se nachází prostorná krypta. 

Na čelní stěně presbytáře pod ukončovací římsou jsou tři barevná okna. Prostřední největší okno znázorňuje dnes, stejně jako při vysvěcení kostela, Svatou Rodinu, které je kostel zasvěcen. Na postraních oknech vidíme rodiče Panny Marie, svaté Jáchyma a Annu. Vpravo před presbytářem byla dříve kazatelna, vlevo od roku 1922 socha Božského Srdce Páně v nadživotní velikosti, zhotovená v dílně Prosecký, která je tam i dnes. Je to odkaz zemřelé zakladatelky kongregace Matky Bernardiny, která nechala sochu pro kostel zhotovit krátce před smrtí.

Podobně jako vpředu, je hlavní loď ukončena obloukem i vzadu. Tím je od hlavního prostoru chrámu oddělen kůr s varhanami. Původní kostel měl jednoduchý mramorový oltář a keramickou dlažbu. Ve věži kostela byly dříve tři zvony se jmény svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Poprvé byly zabaveny na počátku I. světové války, znovu nahrazeny v roce 1922. Za II. světové války v roce 1942 byly zvony znovu zabaveny.

V kostele kázal pro studenty věhlasný brněnský kazatel Mons. Emil Procházka. Jeho kázání byly vydány ve třech svazcích pod názvem „Pod kopulí Bílé svatyně.“


strana 1 | dále >


Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze