Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Babice (obec) [3098]První písemná zmínka o obci je z roku 1259. dřívější název obce byl Vávice. Do r. 1850 patřily Babice pod panství Krumlov, potom do obvodu sousedního okresu Netolice. Nejstaršim dochovaným objektem je bývalá rychta, která od roku 1883 sloužila jako hřebčinská stanice. Byla založena knížetem Adolfem Schwarzenbergem. V roce 1894 byla vystavěna na návsi kaple na místě, kde dříve stávala pouze zvonice. Věci do kaple tehdy koupila obec,. která rovněž nechala na návsi vysázet lípy. Základem obce byla německá škola a Swarzenberská hajnice č.p.1. Ve vlastnictví obce bylo na konci 19. století její kmenové jmění, obecní a veřejný statek. V roce 1896 dále došlo k tzv. odškolení školní obce Zvěřetice od Babic. Ve Zvěřeticích pak v roce 1919 dochází ke zřízení české školy.
V květnu 1900 založen" ve zdejš3 obcí Frewilige Frenarwehr Bowitz-obec zakoupila kompletní pojízdnou ruční stříkačku a výstroj pro 26 mužů.
Obec Babice mněla 2 hasičské sbory-jeden německý a druhý český založen 02.06.1928. Při sčítaní obyvatel v roce 1910 bylo v obci 190 Němců a 10 Čechů. Po. 1. světové válce se obec postupné počešťovala, v roce 1920 bylo v obci již 68% Čechů a v roce 1930 již 165 obyvatel české národnosti a pouze 29 Němců.
Obec Babice mněla 2 hasičské sbory jeden německý a druhý český, který byl založen 02.06.1928.

V roce 1922 byl v Babicích založen spolek Národní jednota Pošumavská, který sehrál v kulturním životě obce významnou roli, mj. v roce 1928 založil Jubilejní českou školu, která fungovala až do roku 1969. V letech 1938-45 byly Babice přičleněny k Německu, po tuto dobu byla česká škola uzavřena.

Až do zničení hradu Poděhus (1421 Zižkou), byla obec Babice (Bowitz) pod panstvím Poděhus. Potom přešla obec Babice pod panství Helfenburg, a ještě později pod krumlovské panství. Babice - asi jsou to tytéž, které v roce 1259 Vok z Rožmberka dává Vyššímu Brodu (1260 - 1261 a jmenují se Wawitz). Později chtěl jeden z Rožmberků získat Wawitz opět zpátky. Kolem r. 1379 patřila vesnice Wawitz k panství Poděhus a měla 8 a 1/2 lánů, k čemuž ještě byl 1/2 lán přidán (což je asi 168 ha).

Po zničení hradu Poděhus (1421 Žižkou) přešla obec pod panství Helfenburg, a před r: 1475 zastavena Kunáši z Machovitz. Ve středu po sv. Lucii v r. 1475 obec prodává Vok s panstvím Helfenburg Johannu že Schwamberga. Tento ji 5.8.1477 prodává bratrům Wenzel a Siegmund Wltschek z Cenova. Tito prodávají helfenburské panství již 27:2.1484 svobodnému pánu ze Stettenberka Heinrichu Prueschenku. Jeho syn Ulrich jej 22.4.1503 prodává Petru Vokovi a Ulrichu z Rožmberka. Tak se podařilo Helfenburg a Babicě získat do rukou Rožmberků. 8.1541 nacházíme Babice v krumlovském panství.
Nějaký Wenzel Lapka z Babic, který se nacházel v zástupech Jana Žižky, byl v roce 1424 umučen.

Von Valentin Schmid (učitel něm. gymnasia)


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Babice nad Svitavou (obec) Brno-venkov
obec, osada Babice u Rosic (obec) Brno-venkov
obec, osada Babice (obec) Prachatice
obec, osada Babice (obec) Hradec Králové
obec, osada Babice (obec) Olomouc
obec, osada Babice (obec) Třebíč
obec, osada Babice (obec) Uherské Hradiště
obec, osada Babice (obec) Praha-východ
obec, osada Malé Babice (osada) Hradec Králové(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)