Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » drobná památka » Socha svatého Václava - Olešnice (drobná památka)

Socha svatého Václava - Olešnice (drobná památka) [30907]Socha je z roku 1941. Pískovcové kvádry byly dopraveny z Podhorního Újezdu u Hořic. Byly čtyři a vážily celkem 14,5 t.

Akademický sochař mistr Antonín Berka s Rudolfem Hrádkem a kameník Strejček, který provedl hrubé opracování, pracovali 2 měsíce a vtesali myšlenku: „Sv. Václav jede na koni polem a vinicemi, aby se podíval jak zraje pšenice, z níž bude mlet mouku a zhotovovat hostie. A jak se nalévají hrozny, ze kterých bude lisovat víno ke mši svaté.

V tom jede kolem kostela. Světec nemůže jet kolem kostela bez povšimnutí, vždyt tam ve svatostánku přebývá eucharistický Pán Ježíš, jehož je sv. Václav vroucím ctitelem. Proto prudce strhne koně, který se zastaví ve vzepnutí. Sv. Václav se obrací ke kostelu s vroucím a zbožným pohledem a pozdravuje Pána Ježíše svátostného. A když ho pozdravil, přednáší mu prosbu za svůj národ, aby mu Bůh nedal zahynouti."

Modlitbu za vlast vyjadřuje lipová ratolest ve zdvižené ruce. Protože vzepjatý kůň musí býti podepřen, jak to vyžaduje materiál, z něhož je zhotoven, slouží za podporu pšeničné klasy a hrozny vína. Myšlenka krásná a originální byla přesvědčivě umělecky vyjádřena. Socha si vyžádala 51.750,- K

Slavnost svěcení se nemohla po dokončení konat, poněvadž bylo vyhlášeno stanné právo a žádné slavnosti se nemohly konat. Svěcení proběhlo až v neděli 29. září 1945 dr. Skoupým.

Zdroj: http://olesnice.katolik.cz/


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)