Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Středočeský kraj » okres Kutná Hora » kostel, kaple, synagoga » Dominikánský klášter s kostelem sv. Anny - Nové Dvory (kostel)

Dominikánský klášter s kostelem sv. Anny - Nové Dvory (kostel) [29604]Barokní kostel (kaple) sv. Anny dostavěný v roce 1696 hrabětem Bernardem Věžníkem a jeho druhou manželkou Barborou Švihovskou z Riesenbergu. Kostel tvořil nedílnou součást celku spolu s dominikánským klášterem (v pozadí). Je postaven na kruhovém půdorysu, uvnitř v podobě čtverce se zkosenými rohy, s půlkruhovým presbytářem a dvěma bočními kaplemi. Autor projektu není znám. Stavba byla realizována pod vedením G.B. Spineta z Kutné Hory. V roce 1697 se v něm konala první slavnost nově ustanoveného Růžencového bratrstva. Po dokončení vnitřní výzdoby byl v roce 1722 vysvěcen. V letech 1720/22 až 27 byla u tohoto kostela realizována stavba konventu, ve kterém mělo být 12 dominikanských mnichů. Stavba byla sice postavena, ale konvent nebyl obsazen. Až v roce 1739 zde císař povolil pouze komunitu tří kněží a jednoho sakristiána. Josef II. pak roku 1784 změnil rezidenci na školu a jako sídlo řádových bratří ji roku 1785 úplně zrušil. V roce 1789 v ní byla zřízena fara a zůstala zde i škola. Po druhé světové válce připadla budova konventu čsl. státu stejně tak jako kostel sv. Anny. Škola zde byla až do jejího přestěhování do starého Chotkovského zámku a objekt byl postupně využíván jako mateřská škola, dílna výroby obuvi a z části upraven na nájemní obecní byty. Na počátku 90tých let byl již ve značně zchátralém stavu prodán do vlastnictví soukromé osoby. Budova rezidence a i její dvě věže se tak konečně dočkaly řádné opravy a záchrany. V současné době je zde fara a nábytkářská firma. U tohoto kostela a v prostoru směrem k zámku se rozprostírala zámecká zahrada, jejíž někdejší podoba je dochovaná již jen na starých obrazech a mapách.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)