Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hraběšín (zámek) [29584]

Kulturní památka (KP)

Areál zámku s kaplí, hospodářskými staveními a ohradní zdí. Původ zámku z poč. 17. stol. Ve 40. letech 18. stol. celkově přestavěn. Z té doby i vstupní portál s bohatou sochařskou výzdobou. Kaple sv. Floriána a hospodářské objekty z 1. pol. 19. stol.

V jádru barokní zámecký areál, kromě svých architektonických hodnot, má v rámci organismu vsi i velmi důležitou urbanistickou hodnotu.

Areál zámku s hospodářským zázemím se rozkládá v JV části vsi. Podélná osa areálu je vedena ve směru S - J. Hlavní brána do areálu, vedená na vstupní zámecký portál, je situovaná od severu z prostoru návsi. Na zámek s kaplí podélně navazuje hospodářské křídlo. Na jižní straně areálu, za hospodářským křídlem, je situovaná boční brána s příjezdovou cestou. Při bráně stojí stodola, ke které v tupém úhlu přiléhá dřevěná stavba, pravděpodobně seník. Východně od hospodářského křídla, uprostřed dvora, stojí menší přízemní budova označena jako sušárna. Zámek s hospodářskými budovami ohraničuje kamenná ohradní zeď. Západně od zámku a hospodářského křídla je volná zatravněná plocha. Předmětem ochrany je zámek s kaplí, hospodářské stavení s kolnou, stodola, sušárna, ohradní zeď s branami a pozemky areálu.

Okolo zámku zahrada se vstupní barokní branou se slunečními hodinami a schwarzenberským znakem (zámek patřil orlickým Schwarzenberkům do roku 1947). V přízemí valeně klenutá chodba.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)