Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Habrůvka (obec) [2939]Habrůvka je vesnicí, ležící ve vzdálenosti 20 km směrem severovýchodním od Brna, jméno dostala jako několik okolních vesnic od přírodních poměrů. Má zdravou náhorní polohu, neboť leží na kopci ve výši 500 m n. m. Je protáhlá a vychází z ní směrem jihovýchodním silnice do Křtin v délce 2 km a na sever vede 5 km cesty do Rudice. Náves je také nejstarší část vesnice. Domy jsou tu postaveny po obou stranách silnice, průčelím k sobě a většinou s předzahrádkami. Na severním konci návsi stojí myslivna čísl. 1, správa polesí Habrůvka.

Proti myslivně je pěkná národní škola č. 72, postavená roku 1884. Nad vchodem má zazděnou mramorovou desku s nápisem " Škola - druhá matka je, duše dítek pěstuje." Téměř uprostřed návsi je parčík a v něm pomník obou světových válek, s vyrytými jmény padlých do mramorových desek. V roce 1970 byl tam přemístěn náhrobní kámen z pruské války, který byl v zahradě Josefa Hlouška čís. 18, kde byl pochován francouzský důstojník.

Pomník stával původně severněji pod lípou Svobody z roku 1919, stojící nedaleko požární zbrojnice. Pomník byl přestavěn v roce 1947 - z návsi pak vybíhají novější části obce. Směrem jihozápadním jsou to "Stežka", na severovýchod "Příhon" a "Nové Domky", zde stojí také hájenka čís. 15, zbudovaná ze dřeva. Druhá hájenka čís. 120, patřící k Habrůvce je postavena v pěkném slohu v údolí Křtinského potoka, blízko jeskyně Výpustek. Jiná - část obce má jméno "Na kopečku" a "Horky", směrem východním v polích je samota "Cihelna". Před domem čís. 19 byla v roce 1968 zasazena lípa Republiky u příležitosti 50 roků jejího trvání, kmotrem lípy je František Kartous z domu čís. 20, kronikář obce. Při posledním sčítání lidu, domů a bytů k 1. lednu 1970 bylo v Habrůvce 116 domů a v nich bydlelo 446 občanů, vesměs Čechů. Z těchto domů stojí 5 v osadě Josefov, patřící katastrálně do Habrůvky. Děti z Josefova chodí do školy v Adamově. Josefov leží v krásném údolí, které spojuje Křtiny - Adamov. Je vzdálen od Křtin 6 km a od Adamova 5 km. Z Habrůvky do Josefova jsou 4 km.

Celková výměra katastru Habrůvka je 998 ha, z toho 128 ha orná půda, 12 ha luk, 11 ha pastvin, 6 ha zahrad, všechno je v JZD mimo zahrad u domů a některé soukromé záhumenky. Zbytek jsou lesy - 817 ha, zastavená půda, silnice, cesty nebo jiná neplodná půda . Sousední katastry jsou křtinský, babický, olomučanský, rudický a březinský.

Zaměstnání obyvatel na sklonku 19. století až do roku 1950. V Habrůvce byly tyto živnosti: 4 obchody se smíšeným zbožím, 1 krupařství, 2 bednářské, 5 obuvnických, 1 pekařství, 5 krejčích, 3 stolaři, 3 stolaři, 2 kováři, 4 řemeslníci, 2 obchodníci vápnem a dřevem, vystřídalo se 8 hostinských. Dále zde bylo 6 výrobců hrabí a 2 výrobci dřevěného nářadí jako jsou korby, trakaře, kosiska a pod. Někteří výrobci prováděli i práce tesařské. Všichni tito výrobci pracovali v zimě v lese, odkud si přinášeli dřevo - a v létě vyráběli výrobky, většinou pro Josefa Kartouse, který koňmo nebo dráhou zasílal výrobky do rakouské říše, dokonce až do Bosny a Hercegoviny. V roce 1908 - 1920 z domu č. 4 jezdila koňská pošta ze Křtin do Brna a zpět.

Podomní obchod látkami provozovali Jan Špidlík, Kejková Hermína a Kolísek Josef. Jan Opletal (č. 36) provozoval tkalcovství doma. Zemědělci se živili také povoznictvím. Dělníci pracovali jen velmi poskrovnu v Adamově, Brně, Blansku, v hlinkových dolech a lese a mimo to pracovali na rozdrobené půdě s držením domácího zvířectva.

V současné době obyvatelé Habrůvky jsou v převážné většině dělníci. Jezdí denně v počtu 91 do Adamova, 35 do Brna, 16 do Blanska, 2 jsou zaměstnáni ve Křtinách, 18 pracuje v JDZ, 4 učitelé, 4 myslivci, 4 ženy v lesním závodě, 8 studentů, 24 žen v domácnosti, 25 jiná povolání - 111 důchodců, do 15 let 82 - celkem 424 občanů mimo osady Josefov.

Okolí Habrůvky je velmi pěkné, vesnice leží v kopcovité krajině, těsně při hranici Moravského krasu, v jeho jižní části, ve vzdálenosti 10 km od světoznámé propasti - Macochy. Kopce kolem vesnice jsou porostlé krásnými smíšenými lesy, které daly vesnici jméno a které kdysi poskytovaly obživu obyvatelům. Lesy jsou částí školního lesního statku Vysoké školy zemědělské, nyní se sídlem ve Křtinách. Snad jediná věc, která obci chybí, je voda. Pouze na jaře, když taje a je dostatek vody, vytéká v údolí pod myslivnou zvaném "Pod studýnkama" potůček, který se spojí na lukách pod vesnicí v Liščích, potok pak teče do údolí zvaný "Úzký Příhon" a zde na území Moravského krasu se propadá. Chybějí tedy údolím a krásným lesům, bublající potůčky, a při trochu sušších letech tím nejhorším je citelný nedostatek vody ve studních. A tento nedostatek vody souvisí s geologickou stavbou okolí Habrůvky.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Habrůvka (obec) Blansko(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)