Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Doksany (zámek) [28986]
Zámecký areál vznikl v letech 1144 - 1145 jako klášter premonstrátek, založený manželkou Vladislava II., kněžnou Gertrudou. Klášterní chrám měl podobu románské baziliky. Po požáru kolem roku 1200 klášter i kostel vzápětí obnoveny, roku 1295 je postihl nový požár; v době husitské klášter vypálen pražany (1421), těžce poškozen za třicetileté války a opětovně za války s Pruskem (1778). Velký rozvoj Doksan probíhal od konce 17. století do 2. poloviny 18. století, kdy došlo k barokizaci objektů a výstavbě nových. Za Josefa II. byl v roce 1782 klášter zrušen. Terezie Poniatowská dala prelaturu upravit na zámek, který v letech 1804 - 1945 sloužil Aehrenthalům. Klášterní chrám a budova farního úřadu (provizoriát) jsou církevním majetkem.

Vstup do rozsáhlého zámeckého komplexu budov čtvercového půdorysu je z východní strany branou s portálem z roku 1697 s plastikami a znaky. Jednopatrové barokní stavby na obě strany od brány sloužily hospodářským účelům (sladovna, pivovar, varna, pekárna, mlýn, sýpka, konírny, byty aj.). Rozlehlé 1. nádvoří na západní straně uzavírá dvoupatrová prelatura, dostavěná roku 1692; jejím předchůdcem bylo starší jádro z let 1594 - 1600. Po roce 1782 klášter upraven na zámek. Na severní straně nádvoří stojí patrový provizoriát, postavený arch. Octaviem Broggiem v letech 1725 - 1730. Barokní morový sloup v nádvoří pochází z roku 1684. 2. nádvoří obklopuje z jihu jednopatrový refektář, na západní straně konvent s monumentálním kamenným průčelím, sochami a znaky z roku 1697, ze severu pak kostel. Konvent svým zalomeným křídlem zčásti ohraničuje i 4. nádvoří. Klášterní chrám Narození Panny Marie, původně románská bazilika, má barokní podobu z let 1710 - 1729. Zvedají se nad ním tři věže a kupole, pod kostelem je románská krypta z počátku 13. století. V jeho 2. patře v rohovém sálu je v nástropním zrcadle rokoková malba, v jiné místnosti nástropní freska F. X. Palka Klanění pastýřů z doby po roce 1754. Řada freskových maleb je v rohovém refektáři; dominuje jim velká freska Založení doksanského kláštera od Josefa Redelmayera z doby kolem roku 1755 a nástropní freska Hostina Josefa Egyptského od F. X. Palka z let 1750 až 1760. Na stěnách jsou barokní medailonové podobizny mužů zaslouživších se o klášter, patrně od F. X. Palka z doby před rokem 1760.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)