Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Plzeňský kraj » okres Plzeň-jih » drobná památka » Barokní sloup - Starý Plzenec (sloup)

Barokní sloup - Starý Plzenec (sloup) [28973]

Kulturní památka (KP)

Před kostelem stojí barokní mariánský sloup se sochami sv. Josefa, Václava, Barbory a Anny, na podstavci doplněném městským znakem z roku 1857. Je postavena na místě barokní kašny. Pískovec. Na 3 stupních o čtvercovém půdorysu mohutný trojdílný podstavec, nesoucí sloup. Dolní část podstavce nejširší, hmotná, bez členění, jen s římsou. Střední část o menším půdoryse, k vlastnímu bloku na nárožích připojeny hranolové pilířky s diamantovým řezem ve výplních stěn. Ukončeny jsou stejně jako střední část podstavce obíhající profilovanou římsou, respektive krycí deskou. Pilířky tvoří podstavce stojícím sochám, diagonálně pootočeným, sv.Josefu, sv. Anně, sv. Barboře a sv. Václavovi. Mezi sochami horní, subtilní část podstavce, rovněž hranolová, se silně přesahující krycí deskou. Na čelní straně kartuše s erbem (po výšce půlený štít, vlevo polovina dvouhlavého orla, vpravo vpřed kráčející lev), kolem erbu nápis PILSNAE SIGILLVM OPPIDI ANTIQUAE. Kolem kartuše v rozích stěny soklu rozloženy číslice letopočtu 1721. Sloup s patkou a ionizující hlavicí hladký, s entasí, na něm na zeměkouli přišlapující hlavu hada s jablkem v tlamě, stojí v kontrapostu socha Immaculaty. Postava mírně esovitě prohnutá, hlava se svatozáří a hvězdičkami, pootočena k levému rameni a vzhlíží k nebesům, ruce sepjaty spíše před pravým ramenem. Bohatě řasená drapérie, svrchní roucho povlává při levém boku.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)