Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Liberecký kraj » okres Semily » hrad, zámek, tvrz » Horní Branná (zámek)

Horní Branná (zámek) [28793]

Kulturní památka (KP)

Zámek založil Zdeněk z Valdštejna a stavbu dokončila v roce 1582 Marie z Martinic. Spíše než o zámek v pravém slova smyslu, jde o panský dům obdélného půdorysu. Zámek byl pravděpodobně vystavěn v prostoru bývalé tvrze či v její těsné blízkosti. Krom renesančního kamenného ostění oken je zajímavým výzdobným prvkem sgrafitová výzdoba z roku 1582. Na východní straně jsou vzácné latinsko-české texty a erby stavebníků. Severní průčelí je zdobeno výjevy ze selského, řemeslnického a panského života. Sgrafitová rustika se dochovala jen ve zlomku na západní straně. V přízemí mají místnosti valené klenby s výsečemi a v patře klášterní klenby s ornamentálním vzorem silně vytažených hřebínků.

Zámek byl za třicetileté války velmi zpustošen a druhé patro bylo vypáleno. Zámek pak byl sice schopný užívání, ale už nebyl tak krásný jako před tím. Po restauraci zůstalo jenom první patro, druhé už nebylo dostavěno. Při prováděné opravě byly všechny výzdoby a nápisy na stěnách zámku zakryty omítkou. Teprve v roce 1868 hrabě Jan z Harrachu dal omítku sejmout, ale podařilo se zachránit už jenom zbytky bývalé výzdoby zámeckých stěn. Další význačná oprava byla v r. 1908 zásluhou vrchního lesmistra Reicha. Naposled byly malby a ozdoby na zámeckých stěnách restaurovány péčí Státní památkové správy a MNV v Horní Branné v r.1960 a v roce 1994 byla provedena celková oprava fasády včetně sgrafit na náklady obce. K zámku byly postupně přistavěny další budovy. Vznikl tak zhruba čtvercový hospodářský celek s poměrně rozsáhlým volným prostorem uvnitř. Přístup do něho byl dvěma branami pro povozy a dvěma brankami pro pěší. Hlavní východní brána má tesaný portál, nad kterým je harrachovský znak. Protější západní byla při úpravách hospodářských objektů zrušena.

Zámek patří k nemnoha obdélným stavbám u nás s boční arkádovou chodbou. V roce 1606 byl tento rodový majetek Valdštejnů prodán Václavu Zárubovi z Hustířan. Za jeho života zde v roce 1628 pobýval před odchodem do exilu Jan Amos Komenský. Nedlouho poté získal zdejší panství Albrecht z Valdštejna a po něm jeho švagr Ota Bedřich, hrabě z Harrachu. Harrachové pak vlastnili Horní Brannou až do roku 1945. Dnešní podobu získal zámek po opravě v roce 1868. Při ní se restaurátorům podařilo zachránit část původní výzdoby, dále renesančních sgrafit a na východní stěně vzácné latinské a české texty s datem 1582. V zámku je malé muzeum - památník Jana Amose Komenského.

Dnes slouží obci jako reprezentační objekt ve kterém jsou umístěny kanceláře, malé muzeum a dvě drobné provozovny.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)