Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Znojmo » obec, část obce (osada) » Znojmo - Hradiště (osada)

Znojmo - Hradiště (osada) [28780] Hradiště u Znojma , Znojmo - Hradiště

Hradiště se rozkládá na široké ostrožně s nadmořskou výškou 332 m. nad mořem , která se vypíná přímo proti znojemskému hradu , od města oddělena hluboce zaříznutým romantickým údolím Gránického potoka . Její jižní svahy se zase strmě sklánějí k řece Dyji , dnes nad vodní nádrž Znojmo a na jihozápadě do údolí Pivovarského potoka . Pouze od severozápadu je otevřena do mírně zvlněného terénu a tedy poměrně dobře přístupná . Přístup je po silnici od západu přes obec Maršovice , po silnici z hlavní znojemské třídy Pražské na jihozápad ulicí Hradišťskou , pěšky z centra města ulicí Přemyslovců a po zelené značce přes údolí Gránického potoka , nebo Gránickou ulicí do údolí a vzhůru křížovou cestou . Lze též sestoupit do údolí a po modré značce proti proudu potoka až ke kamennému mostu , po němž vede silnice z ulice Hradišťské . Je to bývalá stará vozová cesta na Hradiště .

Hradiště sv. Hypolita ( Pöltenberg)

Starobylá osada Hradiště leží na vrcholu nápadné a strategicky významné skalní ostrožny na severozápadním okraji města Znojma v malebném přírodním rámci Chráněné krajinné oblasti Podyjí . Je to jedno z nejvýznamnějších velkomoravských center . Dvojdílné hradiště rozlohy asi 20 ha , ze tří stran přirozeně chráněné příkrými svahy , na přístupné severozápadní straně uměle opevněné vnější obloukovitou hradbou a příkopem . Akropoli od předhradí oddělovala vnitřní příčná hradba , celek byl chráněn ještě obvodovým opevněním . Na ploše akropole o rozloze asi 8,5 ha byly nedávno objeveny dva zděné velkomoravské kostely a soudobá pohřebiětě s bohatě vybavenými hroby . Založení jednoho z kostelů , předchůdce románského a později barokně přestavěného kostela sv. Hypolita mohlo mít souvislost s dolnorakouským benediktinským opatstvím St. Polten a s působením bavorské mise .


Plocha ostrožny byla osídlena již v eneoplitu , těžiště osídlení však spočívalo ve střední době hradištní . Ve velkomoravském období bylo hradiště nacházející se v přímé dotykové oblasti s východofranským prostředím silně opevněno a jeho význam stoupl na úroveň mocenských center Pomoraví .Stalo se důležitým opěrným bodem jihozápadní Moravy . Zaniklo násilně požárem v 1. polovině 10. století , někdy mezi léty 949 - 957 , pod nájezdy Maďarů a společně s celým okolím bylo zpustošeno .


Osídlení hradiště přežívalo v omezeném rozsahu až do 11. století . Při kostelu sv. Hypolita , který dal i osadě jméno vzniklo před rokem 1221 proboštství ( klášter ) Křížovníků s červenou hvězdou . Klášter byl přestavěn v letech 1635 - 1666 . Postupně se rozrůstající středověká a novověká zástavba pohltila téměř celou plochu hradiště . Roku 1619 byl prostor hradiště prosvou výhodnou polohu znovu opevněn stavovským velitelem hrabětem Thunem . Po deseti letech však podlehl požáru a později byl poničen švédskými vojsky .


Dochovány jsou pozůstatky ohradní zdi a věžovitá brána . Ve východní části areálu se nachází barokní kaple sv. Eliáše a farní kostel sv. Antonína .


Hradiště , v dnešní době jako Znojmo - Hradiště je sdruženo spolu s dalšími 41 obcemi do svazku obcí Dobříž .

 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Znojmo - Hradiště (osada) Znojmo(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)