Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » historická budova » Správní budova firmy KaR Ježek - Blansko (historická budova)

Správní budova firmy KaR Ježek - Blansko (historická budova) [28777]


    další pojmenování: Bývalá Ježkova strojírna
foto Správní budova firmy KaR Ježek - Blansko (historická budova)
    Správní budova (pilgrim)

 
Karel a Richard Ježkovi byli zakladatelé významného průmyslového podniku v Blansku. Nechali postavit půvabnou správní budovu a továrnu, které je možné vidět v téměř původní podobě dodnes – nachází se na ulici Svitavská , nejrušnější ulici dnešního Blanska . Původně řemeslnická dílna se postupně stala významnou továrnou zaměstnávající až šest set pracovníků. Továrna rodiny Ježků byla zaměřena na výrobu zemědělských strojů, později na výrobu cihlářských a cementářských strojů a nakonec motorových silničních válců, řezaček na papír a součástí tiskařských strojů. Právě podnik rodiny Ježků byl jeden z důvodů, proč bylo Blansko ve své době významným průmyslovým, ale také kulturním centrem.

Po ukončeni výstavby téměř všech výrobních budov byla v letech 1910 - 11 postavena pri vstupu do závodu nová správní budova zvaná "hrad". Hlavní zásluhu o tuto nevšedni stavbu má Ing. Richard Jezek senior , který vůbec pečoval o výstavbu podnikových budov a dokonce k některým sám nakreslil plány. Novou budovou napodobili Ing. Ježek a jeho stavitel sněhobílou stavbu zámku Miramare ,
který je postaven v tzv. windsorském stylu a který dal v Terstském zálivu v letech 1856 až 1860 vystavět arcivévoda rakouský a později cisař mexický Maxmilián. Tento zámeček poznal Richard za své služby u válečného námořnictva v Pulje po roce 1883.

S tímto architektonickým skvostem seznámil Richard Ježek senior svého syna Richarda během rodinné dovolené v láznich Grado u Terstu v roce 1909, krátce po Richardově maturitě na sedmitřídní reálce v Jevičku. Podle Miramare nechal Ing. Ježek postavit nejdříve správní budovu a poté tovární vodojem v blízkosti dnešního Dělnického domu.

Ing. Richard Ježek senior chtěl , aby rodinný "hrad" Ježků symbolizoval význam podniku a aby upoutal pozornost každého návstěvníka Blanska a Ježkova podniku zvlášť . I když pochopitelně nemohl postavit skutečnou a úplnou repliku slavného Miramare , přesto se inspiroval nejen stavbou zámku , ale i nádherou jeho zahrady a snažil se i v areálu své továrny za "hradem" vytvořit zahradu s odpočinkovými zakoutími v duchu estetických hledisek jako například zákouti s fontánkou . Z rodinné tradice se ví , že projektantem a stavitelem „hradu“ byl Jaromír Roučka, rodák z Velkého Meziříčí , tehdy stavitel v Blansku , který se osvědčil jako projektant dřivejších i pozdějších staveb u Ježku. Projekční práce trvaly dva roky. Kvůli měkkému podloží musely byt vybudovány široké betonové základy . Sokl byl vystavěn ze spešovského piskovce, další zdivo je zvenčí z dolnolhotské opuky , vnitřek pak z cihel.

Ježkové byli prvními českými průmyslovými podnikateli v Blansku, kteří zde vybudovali prosperující továrnu na zemědělské stroje, známé u nás, ale i v zahraničí. Ovšem Ježkové se zároveň podíleli na rozvoji Blanska svou účastí v obecní samosprávě, politice, kultuře, vedoucí úlohou ve spolkovém životě a péčí o blanenské školství. Karel Ježek, dlouholetý blanenský starosta, má lví podíl na povýšení Blanska na město v roce 1906. Ukázalo se, že členové rodiny nejednou bojovali za svou vlast, ať za první či za druhé světové války. Přesto se nevyhnuli ztrátě majetku a perzekuci po květnu 1945.

V Blansku, stejně jako v sousedním Adamově má strojírenská výroba opravdu dlouhodobou tradici. Její původ sahá až do zámečnické dílny Karla Ježka, založené už v roce 1846. Ta trvala jedno století a po skončení druhé světové války byla znárodněna jako firma K.& R. Ježek. V roce 1963 zařadili tento výrobní závod do podniku Adamovské strojírny. Řadu let se v Blansku vyráběly řezačky papíru a přesné díly pro tiskařské stroje Adast. V roce 1993 vznikl ADAST BLANSKO a.s., jako dceřiná společnost Adamovských strojíren, a.s. Konkurs mateřské společnosti dostal v roce 2002 do konkursu i dceřinou společnost. Podařilo se však zachovat původní výrobu a funkční firmu. Pod novými majiteli pracovala firma jako MAXIMA Cutters a od poloviny roku 2005 je jejím majitelem česká firma Apos.

Karel Ježek
 
11. únor 1851, Blansko
7. leden 1919, Praha

Zakladatel průmyslového prosperujícího podniku v Blansku.

V roce 1867–1868 pracoval jako tovaryš v Budapešti a po krátkém pobytu u rodičů nastoupil jako voják (10. 8. 1870) ve Vídeňském Novém Městě kde byl jmenován zámečnickým mistrem v dílnách vojenského arzenálu. V roce 1873 navštívil světovou výstavu hospodářských strojů ve Vídni. Ta jej inspirovala k tomu, že po převzetí otcovy živnosti značně rozšířil výrobu hospodářských strojů. K uspokojení poptávky nestačily dosavadní prostory a tak zahájil se svým bratrem Richardem výstavbu nového závodu, který byl postupně dokončen do roku 1893.

Byl dlouholetým členem obecní rady v Blansku, od roku 1903 starostou Blanska. V době jeho starostování bylo v roce 1905 Blansko povýšeno na město a zřízena Železniční zastávka Blansko-město. Byl předsedou čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav a Okrašlovacího spolku, Kontribuční záložny, členem správních rad Živnobanky, Pivovaru Černá Hora, Sladovny Rajhrad, Dráhy Brno-Líšeň a dalších.

Byl vyznamenán Císařským řádem s titulem císařského rady. V roce 1908 byl jmenován Čestným občanem města Blanska.

Když vstoupil v roce 1916 do firmy „K. & R. Ježek“ jeho starší syn Karel, předal mu řízení a odstěhoval se na odpočinek do Prahy, kde také zemřel a je pochován do rodinné hrobky.


Richard Ježek, Ing.

3. únor 1860, Blansko
5. duben 1948,

Zakladatel průmyslového prosperujícího podniku v Blansku.

V roce 1879–1883 studuje Vysokou technickou školu ve Vídni, poté absolvuje jako jednoroční dobrovolník u válečného námořnictva v Pule na válečné lodi Andreas Hofer.

Odbornou praxi absolvoval ve Šlikově továrně hospodářských strojů a slévárně v Budapešti. V letech 1886–1887 pracoval v Londýně ve firmě Fahring, vyrábějící armatury. Po návratu do Blanska, kde zatím bratr Karel rozšířil výrobu hospodářských strojů, založili společně novou firmu K. & R. Ježek. Postavili novou slévárnu a postupně další dílny, do kterých pak převedli výrobu z domu na nám. Svobody č.8. V tomto nově vybudovaném podniku, jehož výstavbu Richard navrhl a řídil a který se rozrostl – měl již před první světovou válkou asi 500 zaměstnanců vznikl nový, moderně vybavený průmyslový závod. Převážně se pracovní náplň soustředila na výrobu zemědělských strojů.

Richard Ježek byl dlouholetým členem městské rady v Blansku, předsedou výboru městské spořitelny, prvním starostou Sokola v Blansku, členem zkušební komise na Vysoké škole technické a soudním znalcem pro strojírenství. Zasedal v železniční radě a ve správních radách mnoha podniků, jako Česká průmyslová banka, Breitfeld&Daněk a dalších. Od roku 1908 byl dopisujícím členem Národohospodářského ústavu České akademie. Za zásluhy o zvelebení kulturního a hospodářského života byl vyznamenán Rytířským křížem Františka Josefa I.

 

 


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)