Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Barchov (zámek) [28722]Postaven roku 1737 architektem z okruhu F. M. Kaňky pro Kryštofa Voračického z Paběnic.

Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele pana Picky. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků (viz. soudní pře mezi OkÚ HK a restituenty) a od té doby velice chátral.

V roce 2009 zakoupil zchátralý zámek a ostatní nemovitosti soukromý zemědělec Jaroslav Souček z Hradce Králové. V tomto roce byl zpracován NPÚ v Josefově Stavebně-historický průzkum zámku, jelikož se k této kulturní památce nezachovala žádná dokumentace, a byli zpracovány projekty na opravu celé střechy. Tyto opravy ( pod dohledem NPÚ )se realizovali v r.2010 a 2011, byli vyměněné nosné trámy v podlažích, vyrobena replika věže, nová zvonička, přezděné komíny, ve III.NP byly osazené repliky 6 oken a opravila se fasáda po hlavní římsu - včetně ní. Hlavní průčelí zdobí krásné sluneční hodiny. V opravách a záchraně zámku se dál pokračuje. V letošním roce 2013 bude celý zámek staticky zajištěn, podříznut diamantovým lanem a tak 100 % odizolován od vlhka, bude opravena dešťová kanalizace a drenáž kolem zámku. Připravujeme projekty elektrifikace, kanalizace, vody, topení, revitalizace okolního parku. Zámek by měl sloužit po opravách veřejnosti, v přízemí bude kavárna s vlastní cukrářskou výrobou a v sálech II. patra budeme realizovat výstavy. Velice hodnotná je zámecká kaplička věnovaná sv. Janu Nepomuckému, v současné době probíhá čištění pískovcové dlažby a připravuje se rekonstrukce oltáře, dovezeného z Chrámu sv. Víta z Prahy kolem roku 1865. Bude opravena štuková výzdoba a zrestaurována výmalba od Ferdinanda Brendela z roku 1761, po dokončení oprav kaple bude tato vysvěcena a ve zvoničce zazní nový zvon. Jak vidíte, zámku už demolice nehrozí - jeho majitelé se pustili do náročné a rozsáhlé opravy s cílem zachránit tuto krásnou kulturní památku.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)