Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Středočeský kraj » okres Kladno » divadlo » Středočeské divadlo - Kladno (divadlo)

Středočeské divadlo - Kladno (divadlo) [27729]Městské divadlo v Kladně navazuje na bezmála devadesátiletou historii, kterou profesionální česká kladenská scéna začala psát v r. 1915 zásluhou Družstva pro postavení domu lidového divadla v královském horním městě Kladně., založeného r. 1897.

 

Při stavbě bylo využito vnitřního zařízení tehdy zrušené Heineovy arény z pražských Vinohrad, což se odrazilo na vzhledu i na vnitřním řešení budovy, která se svým „lidovým pojetím“ zcela odlišuje od ostatních divadel postavených v Čechách na počátku 20. stol. Divadlo bylo otevřeno r. 1912 a první tři roky je správa divadla propůjčovala divadelním společnostem, posléze pověřila Josefa Strouhala sestavením stálého souboru o patnácti členech, který svou činnost zahájil v září r. 1915. Po Praze, Brně a Plzni se stal nejstarším českým regionálním divadlem Družstvo prostřednictvím divadelní správy vedlo divadlo až do r. 1931. Po počátečním úsilí vybudovat v Kladně vedle činohry i soubor operní, které skončilo nezdarem pro nedostatek uměleckých sil působila v Kladně činohra. V roce 1931, i v důsledku světové hospodářské krize, Družstvo od provozování divadla upustilo a budovu divadla pronajímalo soukromým divadelním ředitelům.

 

 

Finanční i umělecký propad byl zastaven až v r. 1938, kdy divadlo získala do pronájmu ředitelka Langrová. Vzniklo divadlo dvousouborové s činohrou a operetou, které získalo uměleckou prestiž nejen u domácího obecenstva. V závěru válečných let bylo Družstvo německými úřady zrušeno a divadlo přešlo pod německou správu města. Po válce činnost Družstva nebyla obnovena, v Kladně zůstal pouze činoherní soubor, ale i jeho existence byla nejistá kvůli nevyjasněným kompetencím. V sezóně 1949/50 převzal provozování divadla Městský národní výbor pod patronací Spojených oceláren n. p. a ustavil divadlo dvousouborové s činohrou a operetou a s loutkohereckou skupinou, z níž v r. 1961 bylo vytvořeno samostatné loutkové divadlo. V r. 1963 přešlo divadlo pod správu tehdejšího Krajského národního výboru a operetní soubor byl zrušen. O rok později bylo divadlo přejmenováno na Divadlo Jaroslava Průchy (bývalý člen divadla), v r. 1966 bylo spojeno s divadlem v Mladé Boleslavi v jeden umělecký, provozní a ekonomický celek.

 

 

Po revoluci v listopadu r. 1989 se zánikem KNV změnilo divadlo svůj název na Středočeské divadlo Kladno a Mladá Boleslav a provozovatelem se stala správní rada složená ze zástupců volených orgánů a okresní státní správy obou měst. Letní scéna 
v Maltézské zahradě ukončila provoz, představení v novém prostoru přírodního divadla na pražském Vyšehradě ji nemohla nahradit (do r. 1998), konala se zde pouze představení pro školní mládež. V roce 1990 byla dokončena přestavba bývalého Divadélka v klubu. V sezóně 1994/1995 se na návrh zástupců z Mladé Boleslavi obě divadla osamostatnila. Přestože v minulosti bylo divadlo v Kladně mezi ostatními divadly „popelkou“, od svých počátků pro blízkost Prahy vzbuzovalo zájem o angažmá. A tak v bezmála devadesátileté historii divadla najdeme desítky jmen později známých osobností divadelního světa, pro které se divadlo v Kladně stalo místem jejich profesionálních začátků, nebo zdokonalení. V současné době je zřizovatelem Městského divadla v Kladně Statutární město Kladno, umělecká činnost je podporována grantem Středočeského kraje a MK ČR.

Přestože v minulosti bylo divadlo v Kladně mezi ostatními divadly "popelkou", od svých počátků pro blízkost Prahy vzbuzovalo zájem o angažmá. A tak v bezmála devadesátileté historii divadla najdeme desítky jmen později známých osobností divadelního světa, pro které se divadlo v Kladně stalo místem jejich profesionálních začátků, nebo zdokonalení.

Od r. 1992 probíhala v divadle postupně řada výrazných oprav a stavebních prací 
v hledišti, v zákulisí, v jevištním vybavení i v okolí divadla, takže v současné době budova divadla nabízí divákům i tvůrcům příjemné prostředí. Divákům slouží bezbariérový přístup a divadelní klub, který byl otevřen v sezóně 2002/2003. Do této sezóny vstoupilo divadlo s novým uměleckým vedením, s ředitelkou Mgr. Blankou Bendlovou 
a s režisérem a uměleckým šéfem Petrem Svojtkou. Svým programem začali směřovat k rozšíření diváckých řad především o diváky mladé a střední generace, jejichž pocity by rezonovaly s uměleckým cítěním a představami mladého hereckého souboru. V tomto roce také založili tradici tzv. mimoinscenačních aktivit: vznikly Malé kladenské Dionýsie 
a akce pro žáky základních škol Podívejte, divadlo. Realizace těchto snah se dodnes setkává s výrazným diváckým zájmem. Na tuto tradici navázal v sezóně 2006/2007 také umělecký šéf Štěpán Chaloupka.

V lednu 2006 došlo rozhodnutím magistrátu ke spojení SDK a Divadla Lampion. Vznikla společnost s ručením omezeným, původně s názvem Středočeské divadlo Kladno 
s. r. o. Od dubna pod novou společnost přešla i budova zámku se Zámeckou galerií 
a v průběhu května došlo k přejmenování na Kultura pro Kladno s. r. o.

Od ledna 2010 nese divadlo nový název a to Městské divadlo Kladno. Od ledna 2011 je Zámecká galerie města Kladna z rozhodnut magistrátu navrácena zpět původnímu vlastníkovi a od března 2012 je společnost přejmenována na Divadla Kladno s. r. o.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)