Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kunačice (osada) [2689]V severní části katastru obce se nachází osada Kunačice. Dříve samostatná obec je dnes součástí Kunvaldu. Převážná část jejích chalup je v současné době využívána k individuální rekreaci.
Z místa zvaného U modřínků je pěkný panoramatický výhled do podhůří.

Kapličky
Na Kunačicích jsou dvě malé kapličky. Ta starší pochází patrně z konce 18.století. Za povšimnutí stojí i půvabná socha Panny Marie z počátku dvacátého století.

Hladová voda
V lese pod osadou Kunačice u pramene zvaného Hladová voda stojí malá kaplička. Od r.1823 v těch místech stál sloupek se soškou Panny Marie. Zakladatelem byl chalupník Jan Hötzel z Kunvaldu, který z náboženské přemrštěnosti nazval sošku „Očišťování Panny Marie“.
Tento kunvaldský podnikavec chodil široko daleko po okolí a zval lidi k putování ke Hladové vodě, která má prý ozdravné účinky. K pramenu přicházela celá velká procesí poutníků ze všech stran, dokonce až z Kladska. Jan Hötzel rozvěsil na stranách obrazy křížové cesty a založil tam i jakési primitivní lázně, kde čepoval lihoviny a prodával jídlo. Stávalo se, že rozjaření poutníci posvátné místo zneuctívali, což nakonec vedlo k upozornění místního faráře a biskupská konzistoř nařídila lázně s občerstvením zrušit. Hötzel zemřel v naprosté chudobě prý právě v den svátku Očišťování Panny Marie.
Pověsti praví, že v prostoru mezi osadami Kunačice a Zaječiny naproti studánce nazývané Hladová voda, nad levým břehem Horského potoka a nad pravým břehem jeho bezejmenného přítoku, na mohutném zalesněném ostrohu, měl podle pověsti stávat hrad Kunaberg založený rytířem Kunou. Tento Kuna měl prý dát také své jméno Kunvaldu i Kunačicím.
Název hradu není v písemných pramenech doložen a jde nejspíše o lidovou pověst vytvořenou pro zdůvodnění vzniku jména Kunvald i Kunačice. Také žádné jiné písemné zprávy dokládající existenci hradu či tvrze neexistují. V současné době v těch místech žádné stopy po hradbách či opevněních nejsou, ale zbytky zdiva zde údajně byly patrny ještě v polovině 19. století. Také jedna z lesních tratí v sousedství se nazývala „Zámek“. Dnes tento místní název již není používán. Pokud zde skutečně nějaký objekt stával, pak šlo patrně o sídlo nejstarších majitelů Kunvaldu (čemuž by napovídalo i strategické umístění), anebo šlo o opevnění, které mělo chránit poměrně blízkou česko - kladskou hranici.
Podle J.G.Sommera bývalo přímo v Kunačicích zemanské sídlo s dvorem. Důkazy pro toto tvrzení žádné nejsou. Protože však je ves pozdního původu (poprvé doložena až v r.1720), je existence středověkého sídla dost nepravděpodobná.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Kunačice (osada) Ústí nad Orlicí(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)