Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Písek » obec, část obce (osada) » Albrechtice nad Vltavou (obec)

Albrechtice nad Vltavou (obec) [2566]Albrechtice nad Vltavou jsou obcí v jižních Čechách na drobném přítoku Vltavy v Jihočeském kraji v okrese Písek . Součástí obce jsou osady Údraž , Jehnědno , Chřešťovice , Hladná a Újezd a celkový počet obyvatel činí více než osm set .

O obci je poprvé zmínka z roku 1352 v soupise papežských desátků bechyňského děkanátu . Obec je patrně ale podstatně starší , jak dokládá v jádru románský kostel sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 12. století . O kostele , jenž je dominantou obce je písemný záznam z roku 1360 , kdy je doložen farář . Kostel je pravděpodobně dílem milevské stavební huti a v jižních Čechách patří k nejvýznamnějším . Ves patřila k panství blízkého hradu Újezdce , ten je připomínán v roce 1323 jako příslušenství královského hradu Zvíkova . Újezdec však v průběhu let zanikl téměř beze zbytku . V pozdější době byla obec spravována správci ze zámku v Neznašově . V druhé polovině 16. století drželi Albrechtice rytíři Oudražští z Kestřan . Po bitvě na Bílé hoře se dostaly do majetku císařského generála hraběte dona Baltazara de Marradas a byly spravovány z Hluboké . Do roku 1635 se o Albrechticích píše jako o městečku , ale o několik let později během třicetileté války zpustly a jsou opět označovány jako ves . V roce 1657 se stávají majetkem Václava hraběte z Vrtby . Dědictvím se dostávají do rukou barona Schutze a zadlužený majetek kupuje roku 1785 c.k. horní rada Prosper hrabě Berchtold . V držení rodu Berchtoldů byly Albrechtice až do roku 1948 .

Zvláštností obce a ojedinělou pozoruhodností v Čechách jsou figurální malby s veršovanými nápisy z poloviny 19. století v arkádách ohradní zdi hřbitova .

Katastr obce leží mezi řekou Vltavou a zalesněnými svahy Píseckých hor , které jsou chráněným parkem . Podle pověsti přinášel hlas zvonu kostela sv. Jana Křtitele v osadě v Chřešťovicích v minulosti smůlu vorařům a proto , když se vydávali na cestu , loučili se s nimi jejich ženy přáním : " Jen abyste neslyšeli zvonek " .

Znak obce : Albrechticím nad Vltavou byl udělen znak a prapor dne 19.listopadu 2001 . Zeleno - stříbrně vlnitě vlevo polcený štít . V zeleném poli zlatý vztyčený klíč se zuby ven a stříbrný postavený meč se zlatou záštitou , hruškou a jílcem .

Význam symbolů znaku : Symbolika znaku vychází z použití atributů svatých , kterým je zasvěcen místní kostel . Klíč patří k prvořadým symbolům sv. Petra , meč odkazuje na sv. Pavla , apoštola národů , jenž byl za císaře Nerona v Římě mečem sťat . Stříbrné pole při boku štítu symbolizuje řeku Vltavu a zelené pole bohatství lesů v okolí . Je současně i barvou , kterou lze charakterizovat zemědělství a venkov .


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Albrechtice nad Vltavou (obec) Písek(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)