Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-město » drobná památka » Smírčí kameny Bohunice (drobná památka)

Smírčí kameny Bohunice (drobná památka) [25304] Kámen č.1 (570/1280) . 

Kámen má přibližné rozměry - výška 63 cm , šířka  57 cm , tloušťka 28 cm . Ke zhotovení bylo použito zrnitého šedého kamene vyznačující se poměrně dobrou odolností proti povětrnostním vlivům . Kámen je nyní poškozen manipulacemi a několikerým přemisťováním , je prasklý . Na kameni je vytesán relief  tlapatého kříže a zachovaly se zbytky nápisu.
Stával vedle pěší cesty z Vídeňské ulice k Jihlavské silnici. Nyní je umístěn v areálu FN Brno , nemocnice Bohunice vedle silnice vedoucí kolem pavilonu psychiatrické kliniky . Není znám historický doklad ani žádná pověst vztahující se k postavení tohoto kamene .

Kámen č.2 (571/1281)

Kámen má přibližné rozměry - výška  82 cm , šířka 42 cm , tloušťka 22cm . Ke zhotovení bylo použito zrnitého šedého kamene vyznačující se poměrně dobrou odolností proti povětrnostním vlivům . Na kameni je vytesán motiv latinského kříže a rytiny oštěpu, dýky a rýče.
Tento kámen stával na katastru Bohunice asi 400 m od kříže č. 1. Nyní je umístěn do těsné blízkosti prvního kamene v areálu FN Brno , nemocnice Bohunice vedle silnice vedoucí kolem pavilonu psychiatrické kliniky . Není znám historický doklad ani žádná pověst vztahující se k postavení tohoto kamene .

Nejstarší doložený smírčí kámen pochází z roku 1290.  Stavěli se prý zhruba do poloviny 17. století. Lze ale nalézt mnohem mladší kameny připomínající tragickou událost s pozdějším datem .

Následující text je převzat z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy.
Vydalo nakladatelství ARGO v roce 1997, resp. 2001.

Prastarý symbol kříže v mnoha obměnách ztvárnění se stal součástí křesťanského myšlení. V životním prostoru společnosti, která je oprošťována od náboženského nazírání, roste význam symbolu a získává na emotivní působivosti. V takovém okamžiku má rozhodující význam právě výtvarné pojednání symbolu, jež může být navíc umocněno jeho situováním.
Kříž hrubě vysekaný v kamenném monolitu, stojící v krajině s pláněmi, stromy, cestami a domy, zapůsobil na mnoho lidí - od údivu ze spatření až k zájmu o poznání. Je zvláštní mezi kříži! Co znamená?
Mezi drobnými památkami civilizačního působení v krajině zaujímají zvláštní postavení kamenné kříže, u nás většinou nazývané smírčími kříži. Na rozdíl od našich západních sousedů pro ně nemáme souhrnné pojmenování (německý termín Kleine Flurdenkmäler). Jsou zhotoveny z jednoho kusu kamene a jejich ztvárnění vypovídá o rozdílné řemeslné dovednosti tvůrců. Někdy jsou kameny do tvaru kříže přizpůsobeny pouze několika údery sekáčem, jindy prozrazují profesionální úroveň práce kameníka. Necelá polovina počtu křížů na našem území nese vysekaný obrazec kříže, nářadí nebo zbraně, v některých případech letopočet nebo text.
Výtvarné pojednání, význam vysekaných nápisů, místní pověstí a tvarosloví jsou stejné i u dalších druhů drobných kamenných objektů, které jsou reliéfně nebo basreliéfně vysekány na plochých čtyřúhelníkových nebo kruhových kamenech. Obecně jsou nazývány křížovými kameny. Jejich podoba je blízká spolehlivě identifikovaným náhrobníkům v řadě zemí Evropy. Proto jejich zařazení jako celku mezi smírčí kříže vychází především z naznačené podobnosti a ze společných znaků jejich výskytu ve volné krajině.
Důvody vzniku a umístění kamenných křížů a křížových kamenů jsou spjaty s působením křesťanství. V podrobnějším popisu teorií jejich původu zjistíme nesporné ideologické ovlivnění nejen důvodů, ale i formy jejich ztvárnění. V dalším výkladu dospějeme k tomu, že vznik popisovaných křížů je u nás prokázán až ve vrcholném středověku.
Od samého počátku zajmu o kamenné kříže je otázka jejich původu záležitostí natolik vzrušující a diskutovanou, že musíme po dlouholeté zájmové práci v oboru uvést nové utřídění a snad přesnější pojmenování teorií, které byly v minulosti vytvořeny na základě individuálních přístupů. Předem musíme znovu zdůraznit, že následující teoretizování není stěžejním cílem naší publikace. Pokoušíme se o něj jen pro ucelenost pojednání tématu. Přijměte tedy následující výčet výkladů o původu kamenných křížů:

1. Kult znamení smrti neboli pamětní význam
2. Smírčí význam
3. Hraniční znamení
4. Misijní původ
5. Projevy germánské symboliky: víry v božstva a hrdinských eposů
6. Symboly rekatolizace
7. Znamení u cest


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)