Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Jindřichův Hradec » hřbitov, pohřebiště, hrobka » Schwarzenberská hrobka - Třeboň (hrobka)

Schwarzenberská hrobka - Třeboň (hrobka) [25277]
Navštivte Virtuální hřbitov a zavzpomínejte na ty, kteří spoluvytvářeli dějiny. Podílely se svou měrou na tom, jak obec či město vypadá dnes.

Samotná hrobka se nachází 1,5 km od Třeboně v anglickém parku na jižní straně rybníka Svět. Hrobku nechala postavit kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená z Liechtensteinu, s manželem Janem Adolfem II. Schwarzenbergem., když z prostorových i hygienických důvodů přestal vyhovovat jako pohřebiště kostelík sv. Jiljí u Domanína.

Původní projekt nové hrobky navrhl významný rakouský architekt Jan Schmidt. Nebyl ale dostatečně obeznámen s problematickou podloží, proto jej podle místních podmínek upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky, spolutvůrce přestavby zámku Hluboká. Stavba dvopodlažní budovy v pseudogotickém slohu, s monumentálním schodištěm, započala 14.7. 1874 a 29.7. 1877 byla slavnostně vysvěcena. Stavbu tehdy řídil knížecí stavitel Karel Kühnel. Kapli Božského vykupitele pak vysvětil jeden ze členů rodu, pražský arcibiskup kardinál Bedřich Schwarzenberg. Novogotický oltář z bílého pískovce, sádry a mramoru je dílem sochaře Josefa Pokorného. Zvláštností oltáře je jeho situování na jižní stranu (klasické oltáře byly směrovány na východ). Směr oltáře si vybrali Schwarzenberkové proto, aby vchod do krypty byl ze severu a okny v kryptě procházelo co nejméně slunce. Dalším důvodem byl co největší chlad a nízká teplota. Stavba je postavena z cihel, do omítky se pouze provádělo napodobení kamenných pískovcových kvádrů. Ke stavbě se nepoužíval cement, ale vyhašené odležené vápno.

V hrobce byly v zinkových rakvích během let postupně uloženy ostatky (i symbolicky) 27 příslušníků rodu, mezi nimi i kněžna Eleonora, která zemřela v r. 1873 a otevření hrobky se nedočkala. Každý z členů knížecí rodiny ukrývá zajímavý životní příběh. Poslední pohřeb se zde uskutečnit v roce 1939; do roku 1948 se zde denně sloužily mše.

Podlaha krypty se nachází asi 1,5 metru pod hladinou rybníka Svět. Přesto je v ní sucho a chladno. Kolem hrobky je totiž vybudován kanál, který je hluboký 2 metry a široký 60 cm. Kanál odvádí vodu do vedlejšího Opatovického rybníka, navíc jím neustále proudí vzduch. Čím je v létě venku vyšší teplota, tím je dole v kryptě větší chlad. V kryptě se nachází mramorový náhrobek Jana Nepomuka I., jenž byl vytvořen švýcarským sochařem Alexandrem Trippelim v roce 1793 a je zhotoven z jednoho kusu kararského mramoru.

Spolu s dalšími historickými památkami Třeboňského rybníkářského dědictví byla Schwarzenberská hrobka nominována k zápisu na seznam světového kultruního dědictví UNESCO.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)