Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Plzeňský kraj » okres Tachov » kostel, kaple, synagoga » Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Staré Sedlo (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Staré Sedlo (kostel) [25128]

Kulturní památka (KP)

Kostel je mimořádně zajímavá a hodnotná sakrální architektura, jejíž původ náleží patrně až do závěru 13. stol. s dalšími gotickými a pozdně gotickými stavebními fázemi. Barokizace v 18. stol., gotické prvky však dobře dochovány. 

Vesnice se v pramenech uvádí v roce 1113 a kostel v roce 1384. Někdy ve 2. čtvrtině 14. století byl postavený presbytář a loď. Štít mezi lodí a presbytářem byl pomocí dendrochronologického datování zařazen již do konce 13. stol. Z původních prvků presbytáře se dochovala klenba, zazděné východní okno a sanktuář. Okna byla také v JV a SV stěně, jak naznačeno v omítce. Loď měla kratší délku než dnes (viz. armovaná nároží); v její jižní stěně se nacházel vstupní portál. V nevelkém časovém odstupu K presbytáři připojena sakristie s věží; soudobá klenba, zazděná okna v závěru sakristie, vstup do věže z půdy a okénko ve 2.a 4. patře věže. V hypotetické rovině obsaženo středověké zdivo i v 5. patře (proti tomu částečně stojí armatura nároží ukončená už cca v polovině výšky fasád). Stěny sakristie zdobily malby. Zazděný otvor v západní části severní stěny sakristie mohl mít funkci výklenku. Asi ve 2. polovině 14. století postavena kaple (???); původní klenba, zazděné S a V okno a odkryté zbytky maleb. Konstrukce krovu nad východní částí lodi, presbytářem a kaplí z 80. l. 15. stol. Vazné trámy krovu lodi měly i funkci stropnic a podtažené byly průvlakem, který se uplatňoval v interiéru. Do roku 1679 klade literatura blíže neurčené úpravy. V roce 1732 a následujících letech probíhala barokní přestavba (archivně doložil PhDr. Ryšavý). Nejmenovanému staviteli tehdy bylo zaplaceno za plán. Pravděpodobně šlo o Jiřího Mannera z Michalových Hor. Dataci také najdeme na fresce stropu lodi (provedl Václav Samuel Theodor Schmidt z Plané). Práce zahrnovaly prodloužení lodi, postavení předsíně a zřízení nových portálů a oken; soudobý i krov nad západní částí lodi. Krov věže a snad i zvonovou stolici datuje letopočet 1776 nalezený přímo na konstrukci; z této doby patrně i okna 5. patra (literatura uvádí opravu v roce 1777). V roce 1913 měla být restaurována freska na stropu lodi. Rozsáhlejší opravy krovů proběhly na počátku 90. let 20. století (nad východní částí sakristie vztyčený krov nový). Celková oprava na poč. 21. stol. Výstavba ohradní zdi hřbitova snad souvisí s barokní přestavbou kostela.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)