Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Petrovice u Karviné (obec) [2506]Petrovice u Karviné leží u státní hranice mezi Českou republikou a Polskem v nadmořské výšce 225 metrů. Celková rozloha obce je 2 047 hektarů a k 1.1.2007 v ní žilo 4 460 obyvatel. Skládá se ze čtyř částí – bývalých samostatných obcí: Petrovic, Dolních Marklovic, Závady a Prstné. Během minulého období byly několikrát samostatné, několikrát sloučeny. K současnému spojení došlo v roce 1952, a to pod názvem Petrovice u Karviné. První zprávy o Petrovicích pocházejí z roku 1305 a jsou zaznamenány v listině tehdejšího biskupa Henryka z Vrbna. Prošly zajímavým vývojem i z hlediska státního, protože patřívaly Polsku, Království českému, byly součástí Rakousko-Uherska a dnešní začlenění jim určila mezinárodní arbitráž v roce 1920.

Název Petrovice je vykládán dvěma způsoby. Odvozením od symbolu na staré pečeti obce – sv. Petra s klíči a druhá verze vychází z výkladu, že osadu založil Petr, zakladatel rodu, jehož potomci byli zváni Petrovici.

Petrovicemi u Karviné protékají tři řeky – v Prstné je to říčka Šotkůvka, druhou řekou je Petrůvka, která protéká všemi částmi obce kromě Prstné a v Závadě se vlévá do třetí, největší řeky v obci, do řeky Olše. Kromě tří řek je na území obce mnoho rybníků a rybníčků, šest kulturních památek, sedm památných stromů. Obec je známá jako železniční uzel evropského významu. Vedle železničního hraničního přechodu jsou zde ještě další dva silniční přechody do Polské republiky, a to v Dolních Marklovicích, který je frekventovanější, a v Závadě. Cestovní ruch je živý, přispívají k němu i cyklistické stezky, které obcí vedou. Železniční stanice v Petrovicích u Karviné je výchozím místem, odkud začíná II. železniční koridor směřující do Břeclavi. Ten byl od roku 1996 výrazně zmodernizován.

V obci je několik ubytovacích zařízení. Největším z nich je Hotelový dům v Dolních Marklovicích. Ten ovšem není určen turistům, ale slouží především OKD, a.s., Dolu ČSA k ubytování přechodných pracovníků – zejména občanů Polské republiky. Dále nabízí ubytovací kapacity hotel Dakol v Petrovicích a Lovecký zámeček v Prstné.

K významnějším podnikům v obci patří: Bekaert, s.r.o., jenž vyrábí ocelová vlákna – výztuž do betonu. EQUUS, s.r.o. – agrotechnický areál s velkými sklady. O zemědělskou půdu se starají tři zemědělské farmy. Dále v Petrovicích u Karviné působí pískovna, balírna kávy, prodejna stavebního materiálu, čerpací stanice pohonných hmot. Po roce 1989 v obci vzniklo několik řemeslnických a opravárenských dílen a značný počet obchodů především s potravinářským zbožím. Z řady restaurací a pohostinství uvádíme Švýcarský dům v horní části Dolních Marklovic, hotel Dakol v Petrovicích a Zámeckou vinárnu v Prstné.

Návštěvníci u nás obdivují i dřevěný kostelík Nanebevstoupení Páně z roku 1739 v Dolních Marklovicích a prstenský zámeček.

O zdraví se v obci starají ordinace praktického lékaře, dětské lékařky, dvě zubní včetně zubní laboratoře a lékárna.

Objekty sociální péče jsou prezentovány domy s pečovatelskou péčí a azylovým domem Sára pro matky s dětmi.

Vzdělání zajišťuje Základní škola a Mateřská škola, jež má tři budovy mateřských škol a tři budovy základní školy (v jednotlivých částech obce) a dále soukromé Střední odborné učiliště Dakol, jež od školního roku 2004/2005 provozuje i Vyšší odbornou školu.

K vybavenosti Petrovic u Karviné patří i obecní knihovna, pošta, dva hasičské sbory a další.

Největší kulturní akcí každého roku je Obecní slavnost, pořádá se na počest podpisu dohody o příhraniční spolupráci mezi Petrovicemi u Karviné (ČR) a Godowem (PR), uzavřená dne 16. září 1995. Spolupráce probíhá mezi obecními úřady, školami, hasiči, důchodci, sportovci. Kontakty jsou oficiální i neformální a stmelují obyvatele obou vesnic.

Petrovice u Karviné jsou známy každoročním pořádáním Petrovické kotliny – mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu. Konají se zde také závody evropského charakteru.

Od roku 1995 mají Petrovice u Karviné svůj obecní znak. Představuje v zeleném štítě dva zlaté zkřížené klíče, provázené čtyřmi stříbrnými hvězdami.

Rok 2005 byl pro Petrovice u Karviné rokem jubilejním. Obec oslavila 700. výročí svého vzniku.

K tomuto výročí vydala knihu pod názvem Petrovice u Karviné – 700 let od první písemné zmínky, jejíž autorkou je PhDr. Irena Hajzlerová, ředitelka Státního okresního archivu v Karviné.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Petrovice u Karviné (obec) Karviná(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)