Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Smidary (obec) [2476]Smidary leží 6 km od Nového Bydžova na soutoku řek Cidliny a Javorky. Občané mají výhodné vlakové (na trati Chlumec n. C. - Trutnov) a autobusové spojení s Novým Bydžovem a Hradcem Králové.

První písemné záznamy jsou ze 13. století. V roce 1424 byly Smidary vypáleny Janem Žižkou. Ves Smidary s farním kostelem a nevýznamnou tvrzí koupila i s nevelkým statkem roku 1558 od Zdislava z Vartemberka Sabina Zilvárová z Vřesovic, manželka Kryštofa Zilvára ze Silberštejna. Starou vodní tvrz pak dala nově vystavět „z kamene a dřeva“ a roku 1562 vymohla na Ferdinandu I. povýšení Smidar na poddanské městečko. Zároveň vznikl historický erb, který patří ke skvostům. V průběhu dějin se majiteli Smidar staly mocné šlechtické rody: Vartemberkové, Magdaléna Trčková z Lobkovic, Albrecht z Valdštejna, Colloredové. V roce 1961 byly Smidary přeměněny ve střediskovou obec s přidruženými obcemi Červeněves a Křičov, později přibyly obce Loučná Hora a Chotělice.

K 1. 10. 2001 měly Smidary 1542 obyvatel se sloučenými obcemi a Ústavem sociální péče v Chotělicích. Budeme-li hodnotit populační vývoj, můžeme konstatovat, že v poslední době lze zaznamenat nepatrný nárůst. Věkový profil je vyrovnaný. V místě jsou dva průmyslové podniky a jedna akciová zemědělská společnost. Značné množství obyvatel za prací dojíždí do Nového Bydžova a Hradce Králové.

Byla dokončena výstavba vodovodu, telefonní sítě a provedena plynofikace. Střediskem kulturního vyžití je nedávno opravená sokolovna, kde jsou pořádány nejenom pravidelné akce pro mládež, ale i pro ostatní věkové kategorie obyvatel. V místě je dobře navštěvovaná knihovna s internetem. Děti mají možnost navštěvovat mateřskou i základní školu v místě, nově byla opravena radnice, občané mají k dispozici zdravotní středisko s lékárnou, zubní a dětskou ambulancí. Nakoupit mohou v nákupním středisku a dalších dvou soukromých prodejnách. Ruch městečka oživila soukromá čerpací stanice pohonných hmot a autovrakoviště.

Hlavním cílem v blízké budoucnosti je vybudování splaškové kanalizace a ČOV, adaptace nájemního domu v Chotělicích VO Chotělice, komunikace a chodníky, dokončení plynofikace v obci Křičov.

Mezi historické památky patří zámek, který byl postaven v empírovém slohu r. 1825, radnice s městským znakem v průčelí z r. 1826, kostel sv. Stanislava tvořící dominantu celého okolí, barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, Mariánský sloup z r. 1718 se sochami světců v parku na náměstí. Další významnou historickou pamětihodností je dřevěný kostelík sv. Jiří v Loučné Hoře z první poloviny 14. stol. a zámek hraběte Mensdorfa-Pouilly z minulého století v Chotělicích. Ojedinělou památkou technické architektury je smidarská lednice u mlýna Podhrad.

Na místním hřbitově je pochován básník Karel Sudimír Šnajdr, který byl ve Smidarech v době národního obrození vrchnostenským úředníkem. Narodil se zde prof. MUDr. Edward Babák, vynikající fyziolog, biolog a zakladatel vysokého školství v Brně. Smidary jsou také rodištěm spisovatele Jiřího Šotoly.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Smidary (obec) Hradec Králové(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)