Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-venkov » jeskyně, kras » Hostěnické propadání (jeskyně,krasy)

Hostěnické propadání (jeskyně,krasy) [24733]Chráněná krajinná oblast Moravský kras pokrývá nejcennější části Moravského krasu a byla vyhlášena v roce 1956. Celková výměra CHKO je 94 km². Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu táhnoucí se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem (více na ). Pro tento krajinný celek jsou tedy typické krasové plošiny se závrty, hluboké žleby s ponornými toky a množstvím jeskyní. Celkový počet registrovaných jeskyní v Moravském krasu přesahuje 1 600 jeskyní. Jsou zde pestře zastoupena i vzácná rostlinná a živočišná společenstva a mnohé jeskyně jsou důležitými archeologickými lokalitami.

Jeskyně údolí Říčky. Jižní část Moravského krasu odvodňuje říčka Říčka . V této oblasti nejsou tak známé jeskyně , jako v severní části , přesto je to krajina velni zajímavá a krasových jevů plná .

Obec Hostěnice leží ve zvlněné lesnaté krajině jižního úpatí Drahanské vrchoviny v severovýchodním výběžku okresu Brno-venkov. Západní částí zasahuje katastr obce do Chráněné krajinné oblasti Moravský kras (více na ). Hostěnický potok , který protéká obcí je ponorný a svůj tok končí v Hostěnickém propadání . To je jedním ze zajímavých krasových ponorů v oblasti Moravského krasu . Nachází na okraji lesa přibližne půl kilometru západně od obce nad údolím Říčky . Potok se zde propadá ve poloslepém , uzávěrovém , krasovém údolí na úpatí vysoké skalní stěny , která vznikla jako pozůstatek lomu po těžbě vápence a která údolí zakončuje . Pod skálou najdeme jeden ze dvou ponorů . Staré propadání bylo těžbou zanešeno, naopak se otevřely dva ponory nové . Hostěnický potok se v těchto místech propadá do svislých puklinových propastí jeskynního systému Hostěnického propadání a Ochozské jeskyně , kde se spojuje v podzemí s Říčkou a Ochozským potokem . Ochozská jeskyně je výtokovu jeskyní vod z Hostěnického propadání a částečně i potoka Říčky a voda vyvěrá na povrch jejím vchodem . V případe většího stavu vod tvoří potok estavelu, krasový jev, kdy voda Hostěnického potoka vytéká v míste propadání Říčky. Od Hostěnického propadání pokračuje bezvodý Kamenný žlíbek . Je to romantické a skalnaté údolí ústící do údolí Říčky v blízkosti jeskyně Pekárna .

Nedaleko odtud se nachází přírodní park Říčky (více na ) .

V bezprostředním okolí propadání se nachází několik zajímavých jeskyní, většinou volně přístupných:

Národní přírodní památka jeskyně Pekárna (více na ) - obývaná lovci mamutů před 50 000 - 20 000 lety

Kůlnička, Křížova a Adlerova jeskyně byly také obývané již v pravěku zvířaty i lidmi

Netopýrka - Netopýří jeskyně (více na )

jeskyně Švédův stůl (více na )

Ochozská jeskyně (více na ), pouze příležitostně přístupná

Malčina jeskyně (více na )

Celý katastr Hostěnic je z hlediska rekreačního a turistického velmi atraktivní. V roce 1981 byla správou CHKO Moravský Kras otevřena naučná stezka " Říčky ", jejíž součástí je i Hostěnické propadání . K Hostěnickému propadání vede přímo červená značená turistická trasa od konečné městské hromadné dopravy v Brně - Líšni .


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)