Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Prasek (obec) [2473]



Obec Prasek leží v okrese Hradec Králové, 4 km východně od města Nového Bydžova a je necelé tři kilometry dlouhá. Rozprostírá se po obou stranách okresní silnice z Nového Bydžova do Hradce Králové jako jedna ulice. Má tedy dobré autobusové spojení s oběma jmenovanými městy a přilehlým okolím. Nejbližší železniční stanice je v Novém Bydžově, nadmořská výška je v nejnižším bodu obce 241 m a v nejvyšším 246 m nad mořem.

První zmínka o obci Prasek pochází již z roku 1312 a v následujících letech je její historie spojována většinou s Novým Bydžovem. V 18. století vzrostla obec rozvojem domkářské výstavby. Kolem roku 1850 byla v obci vystavěna škola, která byla v roce 2000 rekonstruována. Z roku 1900 pochází kaple v novogotickém slohu, z let šedesátých a sedmdesátých pak mateřská škola a prodejna potravin, sportovní kabiny a restaurace a v posledních letech došlo k přestavbě bývalé kampeličky na obecní byty.

V současné době má obec 228 čísel popisných, 564 obyvatel, z toho 293 mužů a 271 žen. Věkový průměr je 38 let. V obci je nedostatek pracovních příležitostí, většina obyvatel dojíždí za prací do přilehlých měst, pouze někteří jsou zaměstnání v Rolnickém družstvu Králíky, jehož část se rozprostírá v obci. Děti od první do páté třídy navštěvují zdejší školu, od šestého ročníku dojíždějí do Nového Bydžova autobusem.

Obec je plynofikována, na veřejný vodovod je připojeno asi 150 domácností, telefonní přípojka je téměř v každém domě. V obci je přírodní kulturní areál Peterka, kde jsou pořádány diskotéky pro mládež, fotbalové a hokejové hřiště, které je v létě využíváno k míčovým hrám. Potřeby obyvatel zajišťují dvě prodejny potravin a dvě restaurace. Při obecním úřadě pracuje sbor pro občanské záležitosti, který pořádá kulturní akce pro děti a důchodce. Dobrovolný hasičský sbor oslavil 115 let svého trvání a aktivní je též Tělovýchovná jednota Jiskra Prasek, která vychovává především sportovce v oblasti fotbalu.

V současné době běží v obci zkušební provoz nově postavené čističky odpadních vod a části kanalizace, pokračuje výstavba další části kanalizace a v rámci programu Obnovy venkova se připravuje řešení estetického vzhledu veřejných prostranství a výsadba zeleně.

Typická architektura obce je polabský lidový dům, kterých je v obci už velmi málo a slouží z větší části pouze k rekreaci. Většina domů je stavěna v rozmezí posledních sta let. V Prasku se narodil universitní profesor, akademik ČSAV Bohumil Němec (1873-1966), botanik světového jména.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Prasek (obec) Hradec Králové



(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)