Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Ústecký kraj » okres Děčín » drobná památka » Morový sloup - Rumburk (drobná památka)

Morový sloup - Rumburk (drobná památka) [24723]

Kulturní památka (KP)

Na připomínku morové epidemie byl roku 1681 vztyčen na mohutném profilovaném soklu toskánský sloup zakončený vrcholovou kaplicí s dvojitým křížem. Je ukázkou kvalitní kamenosochařské práce. U paty sloupu se nachází socha Panny Marie z roku 1755. Barokní soubor byl doplněn 1725–75 sochami 7 světců. Jde o památku vysokých kulturních hodnot a doklad tehdejší umělecké úrovně na území severních Čech. Jedná se o kvalitní pozdně barokní dílo, které se svou nepopiratelnou exaltací a dynamičností hlásí k pozdně barokním až rokokovým uměleckým tendencím.

Socha Panny Marie u paty dříku morového sloupu s kaplicí byla na sloup dodána až později (svědčí o tom nejen rozdílná datace u vrcholové kaplice, ale i způsob zavěšení sochy, pro její osazení bylo nutno vysekat kapsy do již stojícího sloupu). Postava Panny Marie - Immaculaty stojící na stylizované zeměkouli ovinuté hadem, který má v tlamě jablko, levá noha spočívá na pozlaceném půlměsíci, Panna Maria je oděna do dlouhých šatů a dlouhého pláště, ruce má sepjaté na hrudi (jedná se o novodobé doplňky), figura má mírně zakloněnou hlavu, dlouhé vlnité rozpuštěné vlasy a nad hlavou pozlacenou svatozář z mědi (12 hvězd – původně 8, novodobý doplněk). 1995 obrazy v nikách kaplice – konzervační zásah ak.mal. J.Živný (dnes obrazy uloženy v Okresním muzeu Děčín) Neposkvrněná, ikonograficky ustálený typ P. Marie, častý na barokních sloupech od poloviny 17. století. Prostovlasá P. Marie s rukama sepjatýma na hrudi (kolem hlavy má svatozář s 12 hvězdami) stojí na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem, jenž drží v tlamě jablko, symbol dědičného hříchu. Hřích je alegoricky zobrazen hadem, který v ráji navedl Evu, aby utrhla ovoce ze zapovězeného stromu a snědla je společně s Adamem. Tím se oba prarodiče lidstva dopustili dědičného hříchu, který byl příčinou vyhnání z ráje. Teprve Ježíš Kristus, jenž se má neposkvrněné P. Marii narodit, sejme svou smrtí na kříži z lidstva a celého světa tento dědičný hřích.

U nohou P. M. na zeměkouli jsou fragmentální zbytky nápisu Zcizená kartuše pod Immaculatou (vyzlacený nápis na podstavci sloupu) prosebná modlitba “St. DeI para Virgo MARIA slae LabeCon-Cepta ora pro nobIs“ (čtení nápisu bylo provedeno dle fotografie v restaurátorské zprávě, kde je mylně uveden i letopočet 1755, jež byl opsán z UPČ, III. díl.)

Popis sloupu: Jedná se o jednoduchý hranolový podstavec s jednoduchou profilovanou římsou, na novém betonovém fundamentu (dříve květinový záhon – trvalá vlhkost) a dvou betonových stupních, vlastní morový sloup s božími muky je složenina kamenných dílů z různých časových období, v dolní části jednoduchého dříku sloupu jsou železná dvířka, která kryjí dutinu v dříku sloupu (dřík provrtán po celé délce až do vrcholové kaplice – táhlo pro zvonek), na profilovanou hlavici sloupu navazuje hranolová kaplice božích muk s jednoduchými pilastry a slepými arkádami, v kaplici je umístěn zvonek, na vrcholu (nad profilovanou římsou) kaplice je umístěn pozlacený měděný lotrinský křížek.

Na dříku sloupu v poli železných dvířek je prořezán nápis: ANO / 1681 / DEN – 12 / 9VEMBRIS (jde o gramaticky nesprávně provedenou dataci Anno 1681, den 12. Novembris, uvedené datum upomíná na události spojené s morovou ranou, která postihla Rumburk) Na vrcholku sloupu se nachází kaplice, na níž je nápis: HIIS: BM: / A 1746 (pravděpodobně se jedná o zkratku Heiliges Bartholomeus, Anno 1746, sv. Bartoloměj je patronem města Rumburka). Pod kaplicí božích muk je hlavice sloupu z červeného arkózního pískovce, který se v okolí Rumburka nevyskytuje.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)