Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » pramen, studánka, vodopád » Ptačí svatyně - Adamov (pramen)

Ptačí svatyně - Adamov (pramen) [24558]


foto Ptačí svatyně - Adamov (pramen)
    Celkový pohled na lokalitu pramene (pilgrim)

Pramen Ptačí svatyně se nachází pod silnicí spojující Útěchov a Adamov a leží asi 0,5 km od Adamova. Ve svažitém terénu je vybudovaná plošina, která se kamennou zdí opírá o svah. Uprostřed zdi je betonová stavba vlastního pramene. V čele má osazenu bílou mramorovou desku s nápisem: PTAČÍ SVATYNĚ a pod ním slova A. Munthe z díla Kniha o životě a smrti: Vím jistě, že Všemohoucí Bůh ptáky miluje, jinak by jim nebyl dal křídla, jako dal svým vlastním andělům. Nad deskou je v oválné ploše vyveden obraz zpěvavých ptáků.

Voda pramene vytéká z kovové trubky ve spodní části mramorové desky a spadá do půlkruhového kamenného žlábku, odtud rýhami v okraji na zem a v podobě malého potůčku směřuje k řece Svitavě. Na boční straně levého opěrného pilíře je čtvercové zahloubení a zde se dozvídáme o roce podchycení pramene a vybudování této stavby. Nápis uvádí: Anno Domini 1935.

Na pravé vnější straně v podobném zahloubení jsou slova Jiřího Jandy: Ptactvo je taková skupina živočišstva, že nad ni líbeznější nemáme na povrchu zemském a ten, kdo se jednou počal, nejen rozumem, ale i srdcem zabývati jejich duševní stránkou, sotva kdy věnuje tolik lásky skupinám jiným.

V líci pravého pilíře je při zemi ještě zabetonována ocelová hlavice zeměměřičského bodu. Nad ní opět zahloubení neslo údaje o nadmořské výšce nad adriatickým mořem. Dnes nečitelné.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)