Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-venkov » historická budova » Klášter - Doubravník (zaniklá historická budova)

Klášter - Doubravník (zaniklá historická budova) [24539]Osudy městečka Doubravníku jsou těsně spjaty s osudy kláštera sester augustiniánek v Doubravníku.

Zakladetelem kláštera byl Štěpán z Medlova pravděpodobně v letech 1208 - 1220. Jisté je jen to, že se tak stalo ještě dříve, než byl založen cisterciácký klášter Porta Coeli v Předklášteří a cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou. Nejstarší dochovaná listina je datována 25.září 1208 a v ní Robert, biskup olomoucký, vyměňuje se souhlasem českého krále Přemysla Otakara I. dvě vsi svého biskupství - Doubravník (Dubravnic) Drahník (Dragnic) za dvě vsi šlechtice Orphana - Tuřany (Turane) a Petrovice (Petruich), které jsou blíže jeho biskupství. V této listině je zmínka o kostele. Když tedy stál již roku 1208 kostel, muselo zde být ke konci 12.století i osídlení. Doubravník tedy patří mezi nejstarší vsi na Moravě.

Zakládající listina kláštera se nedo chovala. Je však zachován originál listiny z roku 1220, v níž Vladislav Jindřich, markrabě, na žádost Štěpána z Medlova, purkrabího z Dívčích hradů, udělil abytyši a konventu kláštera v Doubravníku své patronátní právo kostela v Bystřici nad Pernštejnem. V té době již musel klášter tedy existovat.

Dějiny kláštera byly dále velmi pohnuté. Když 9. dubna roku 1241 porazily tatarské hordy (odvozeno od výrazu tartarus - peklo, jméno jim dali Rusové) slezské vojsko, obrátily se na nechráněnou Moravu. Spojily se se svými hlavními silami v Uhrách a při tom zpustošily několik klášterů a poplenily mnoho vesnic a osad. Ubránila se jim jen dobře opevněná města. Byl vypálen i zdejší klášter.

Následovaly zákroky olomouckých biskupů i římských papežů. Ti museli často zakročovat ve sporech, jež měl klášter s vrchností, která nakloněna husitství, zabírala klášterní statky pro sebe. To vyvrcholilo počátkem 15. století, kdy byl klášter již podruhé ve své historii vypálen a to tentokráte husitskými vojsky. Jeptišky se zachránily útěkem na Pernštejn a o zabrané statky se soudily, aby získaly prostředky na živobytí. Poslední z nich se roku 1543 přestěhovaly do kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova a do Brna, kde později řádové sestry žily. Klášter se z pohromy již více nezotavil.

V roce 1995 byla vyhlášena v Doubravníku Městská památková zóna . Domy na náměstí a v historickém centru, jsou chráněny památkovým úřadem . Za nejstarší je považován dům č.35 pana Jambora s gotickými vraty a zajímavou architekturou celé budovy . Je prokazatelně starší než kostel Povýšení svatého Kříže stojící v jeho těsné blízkosti . Traduje se, že tam bývalo probošství zaniklého kláštera.

V dolní části náměstí jsou v sousedství staré školy přes silnici další historické budovy. Jako první uvidíme rohový Jelínkův dům č. 24 a hned za ním pak domy Pleských č. 26 a dům paní Zřídkaveselé č. 25. Oba tyto domy jsou na místech bývalého kláštera. I přilehlé ovocné sady značné rozlohy bývaly klášterní.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)