Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-venkov » drobná památka » Socha sv. Jana Nepomuka - Doubravník (drobná památka)

Socha sv. Jana Nepomuka - Doubravník (drobná památka) [24510]Pískovcová socha světce držící na pravém předloktí kříž s postavou Krista a v levé ruce kovovou pozlacenou palmovou ratolest a stojí na čtyřhraném slopu s římsami a prolamováním . Nad hlavou , jak je svatojánskou tradicí , má světec svatozář s pěti hvězdami , kde pozlacené . Celek je osazen na kamenném základě .

Socha sv. Jana Nepomuckého stála původně u zdi Jamborova domu a do kostela se chodilo po lávce přes potok Rakovec, který tekl přes dolní část náměstí kolem budovy Staré školy do řeky Svratky.

Podstavec sochy nese nápis :

InnoVata DIVo IoannI nepoMVCen CVraet Labore IoannIs kasparek .

Velká písmena v textu jsou navíc zvýrazněna červenou barvou . Pro zasvěceného dávají písmena , jež jsou zkratkami celý nápis s plným významem nebo se jedná o chronogram .

Ve volném překladu text sděluje potomkům : Obnovení ( sochy ) božského Jana Nepomuka kázal zhotoviti Jan Kašpárek . Ještě je nutno řešit zvýrazněná a červená písmena . Není letopočet vztyčení sochy , proto zvýrazněná písmena nebudou zkratkami dalšího textu , ale zřejmě chronografem .

Pokud uznáme zvýrazněná písmena za římské číslice pak po jejich součtu získáme i rok obnovení sochy .

I + V + D + I + V + I + I + M + V + C + C + V + L + I + I = 1 + 5 + 500 + 1 + 5 + 1 + 1 + 1000 + 5 + 100 + 100 + 5 + 50 + 1 + 1 = 1776

Zajímavé je , že obnovení sochy proběhlo 45 let po svatořečení Jana Nepomuka . Možná byla socha poškozena ? Následující text , získlaný později , vysvětluje takřka vše :

Za faráře Jana Nepomuka Kašpárka (1765 - 1790) byly v kostele vystavěny již zmíněné Schweiglovy oltáře a na náměstí pak sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána.

Aby stavitelé získali potřebná písmena do chronogramu použili trochu odlišných slov . Místo erexit - vztyčit , fecit - udělat , použili innovó - obnovit . Místo sanctus - svatý použili divo - božský ( i s výkladem svatý ) . Záměna slov byla nutná z důvodů získání potřebných písmen pro převod na římské číslice . Proto text se může volně upravit na : Vztyčení ( sochy ) svatého Jana Nepomuka dal zhotovit Jan Kašpárek .

Získaný letopočet 1776 potvrzuje zhotovení sochy farářem Janem Nepomukem Kašpárkem v jedenáctém roce jeho působení na faře v Doubravníku .

Poslední oprava sochy byla provedena v 70. letech minulého století a její vzhled dokumentují historické fotografie . Za 35 let se stav sochy velmi zhoršil a v roce 2006 byl opravdu žalostný . Proto v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi na komunikaci byla socha sv. Jana Nepomukckého z náměstí odvezena a to z důvodu její celkové obnovy – restaurování.

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého provedla firma MARSTON–CZ , spol. s r.o. Brno. Sochu bylo nutno odvézt do ateliéru, protože stupeň jejího poškozený byl již značný a nebylo proto možné provádět restaurátorské práce na místě. Po dokončení restaurátorských prací, byla socha v jarních měsících následujícího roku opět vrácena na své původní místo.

Jan Nepomucký žil ve druhé polovině 14. století a po studiu na univerzitě v Padově dosáhl doktorátu církevního práva . Byl blízkým spolupracovníkem pražského arcibiskupa . Svým vlivem zmařil plán krále Václava IV. na oslabení pražského arcibiskupství a byl za to i s církevními rádci na králův rozkaz roku 1393 zajat . Všichni byli mučeni a Jan Nepomucký následkům podlehl . Jeho tělo bylo svrženo do Vltavy , později nalezeno a pohřbeno . Roku 1396 byly ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Víta .

Teprve roku 1433 se poprvé uvádí jako důvod Janovy smrti odmítnutí vyzradit králi Václavu IV. zpovědní tajemství královny Žofie . Tak vznikla legenda o mlčenlivém královnině zpovědníkovi .

Snaha o kanonizaci Jana z Pomuku začíná ve druhé polovině 17. století. Odpůrci tohoto svatořečení byli především jezuiti , kteří se drželi Balbínova životopisu sledujícího Hájkovu kroniku . Důvodem snahy o svatořečení v této době pak ale nemohla být snaha jezuitů použít si sv. Jana jako nástroj katolické reformace . Roku 1715 zahajuje pražský arcibiskup beatifikační proces Jana Nepomuckého . 31. května 1721 prohlašuje papež Inocenc XIII. (1721–1724) Jana za blahoslaveného. Následujícího roku je zahájen kanonizační proces, kanonizace papežem Benediktem XIII. proběhla 19. března 1729. Roku 1736 bylo instalováno stříbrné mauzoleum Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále .

Sv. Jan Nepomucký má díky jezuitským misiím velký věhlas po celém světě, především Bavorsku a zemích Latinské Ameriky. Je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních (díky způsobu jeho smrti). Sv. Jan Nepomucký je jedním z našich nejznámějších světců a jsou mu zasvěceny kostely , kaple a oltáře . Jeho vyobrazení lze nalézt na mnoha místech, především na mostech. Sochy většinou obměňují zpodobení Brokofovo – kněz v rochetě, s biretem na hlavě a pěti hvězdami kolem ní, v ruce držící kříž, případně též palmovou ratolest. Palma je symbolem vítězství, hvězdy zastupují legendu, podle níž vltavští rybáři nalezli po smrti Janovo tělo, případně pět ran Kristových či písmena latinského tacui (mlčel jsem). Hvězdy kolem hlavy jsou atribut mezi světci velmi zvláštní, neboť s hvězdami kolem hlavy je zobrazována pouze Panna Maria. Jiným atributem je jazyk , paladium Země české ve Staré Boleslavi (podle barokní legendy sem sv. Jan putoval), most, kotva či chuďas, jemuž Jan udílí almužnu.

Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s českým barokem, kdy patřil k nejvýznamnějším světcům. Je zemským patronem Čech a Bavorska. Se stovkami kostelů a kaplí se zasvěcených sv. Janovi Nepomuckému se setkáváme nejen u nás, ale i za hranicemi. Svatojánské sochy patří k typickým atributům tradiční české krajiny. Najdeme je zejména na mostech (patron vod), ale i dalších místech.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)