Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » drobná památka » Socha sv. Jana Nepomuka - Obora (drobná památka)

Socha sv. Jana Nepomuka - Obora (drobná památka) [24408]Kamenná barokní socha představující sv. Jana Nepomuckého stojí v obci na podstavci v blízkosti kapličky na návsi.

Jan Nepomucký žil ve druhé polovině 14. století a po studiu na univerzitě v Padově dosáhl doktorátu církevního práva. Byl blízkým spolupracovníkem pražského arcibiskupa. Svým vlivem zmařil plán krále Václava IV. na oslabení pražského arcibiskupství a byl za to i s církevními rádci na králův rozkaz roku 1393 zajat. Všichni byli mučeni a Jan Nepomucký následkům podlehl. Jeho tělo bylo svrženo do Vltavy, později nalezeno a pohřbeno. Roku 1396 byly ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Víta. Teprve roku 1433 se poprvé uvádí jako důvod Janovy smrti odmítnutí vyzradit králi Václavu IV. zpovědní tajemství královny Žofie. Tak vznikla legenda o mlčenlivém královnině zpovědníkovi. Tuto legendu horlivě rozšiřovali jezuité ve snaze zastínit novým českým světcem památku mistra Jana Husa.

Sv. Jan Nepomucký je jedním z našich nejznámějších světců a jsou mu zasvěceny kostely, kaple a oltáře. Jeho sochy a obrazy jsou v kostelích země koruny české velice rozšířeny. Sv. Jan Nepomucký je zobrazován jako vousatý kněz v klerice a komži s pěti hvězdami kolem hlavy. V náručí drží kříž s Kristem symbol mučednictví, někdy mívá v rukou i palmovou ratolest.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)