Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Jiří - Bořitov (kostel)

Kostel sv. Jiří - Bořitov (kostel) [24380]


foto Kostel sv. Jiří - Bořitov (kostel)
    Západní průčelí se vstupem a věží (pilgrim)

Kostel sv Jiří stojí na nevysokém návrší, kde za dob před Kristem bývalo pohanské obětiště.  Kostel sv. Jiří byl postaven kolem roku 1200 ve starší době románské. Původní kostelík byl pravděpodobně dřevěný s dřevěným stropem. Současný kostel je postaven z křídových kvádrů , v jižním a severním průčelí byla proražena románská okna, však byla později zazděna a proražena okna nová, půloblouková. Původní klenutí je vidět dodnes. Nejstarší částí je loď kostela. Podélná stavba je orientována východ-západ, se čtyřbokou věží v ose západního průčelí, s kaplí na jižní a sakristií na severní straně.

Věž podle nápisu na kříži nese letopočet 1305. Při opravách byla zvyšována a až v roce 1840 získala dnešní podobu. Původní presbytář byl pořízen nákladem majitele panství Albrechtem Černohorským z Boskovic v gotickém slohu v roce 1426.  Kaple sv Anny byla přistavěna při opravě v roce 1480. Tato oprava probíhala v době vrácení katolické církvi od přívrženců podobojí, kteří kostel užívali téměř 70 let a velice ho zdevastovali. Po opravě byl znovu vysvěcen. Husité do našeho kraje přišli roku 1431 a značně vyplenili a zpustošili zdejší krajinu. Oprava kostela po převzetí Husitů byla velice nákladná. Byl znovu omítnut vnitřek kostela, nově vznikla i venkovní omítka. Dále byl opraven oltář a kaple. Některé křídové kvádry nosních zdí musely být vyměněny. V této době přilehlá panství měnila často majitele a tím i patrony kostela. Přesto se všichni starali o zvelebení a zachování této vzácné stavby.

Z roku 1514 pochází stříbrná skvěle vypracovaná monstrance. Má věžovitou gotickou konstrukci a váží 4,115 kg. Je vysoká 80 cm, jemně vypracované ornamenty svědčí o vynikající práci umělců z doby gotiky. V roce 1810 byl povinný výkup stříbra z kostelních pokladů a monstrance jen shodou náhod unikla zničení. Tato jedinečná stavba svědčí o tom, že všechny generace od jejího vzniku až dodnes se pečlivě starají o tuto vzácnou církevní a kulturní památku.

V roce 1591 přešlo panství na rod pánů z Boskovic, který měl v majetku i Černou Horu. V podlaze lodi byl umístěn náhrobní kámen, dnes s již nečitelným datem, a dva náhrobní kameny v kněžišti s letopisy z roku 1568 a 1576. Asi uprostřed kostela se nachází v podzemí šlechtická krypta, kde byli pochováni patroni zdejšího kostela. Roku 1913 byla krypta otevřena a byly zde nalezeny "rakve s těly nepoškozenými". Z let 1750 - 1800 pochází většina historického vybavení, je to hlavní oltář, oltář v kapli Panny Marie, Kalvárie, kazatelna, křtitelnice a socha archandělů Rafaela a Michaela, vše ve stylu barokním.  U vchodu byly kolem roku 1850 umístěny do výklenků sochy sv Cyrila vpravo a Metoděje vlevo, nad ním pak reliéf Příchod svatých Bratří. Chrámová loď měla dříve strop dřevěný, rákosový, štukový, pravděpodobně pokrytý malbami. Dnešní klenutí je z 19.století.  Roku 1864 byly pořízeny na věž hodiny, které daroval kostelu pan Moric, hrabě Friess. Hodiny byly zhotoveny v Mnichově v továrně mistra Manhardta.

Drobné příslušenství bylo pořízeno z příspěvků bořitovských věřících. V roce 1867 byla pořízena a vysvěcena křížová cesta nákladem hraběnky Flory z Friessu. Při úpravách v roce 1874 byly pod vápennou omítkou objeveny staré nástěnné malby. Jejich původ není časově jednotný. Bylo prokázáno, že jejich vznik je nutno položit do dvou období. Postava sv. Kryštofa s Ježíšem na jižní straně lodi je malba románská, jedna z nejstarších u nás, z druhé čtvrtiny 13. století. Ostatní malby v presbytáři a na severní straně lodi pocházejí z doby stavebních úprav kostela ukončených v roce 1480. Stěny presbytáře pokrývají temperové malby ve třech pásech nad sebou s náměty ze života sv Jiří, na západní straně je vymalován Zápas s drakem, nad tím výjev Posledního soudu, čelní stěnu zdobí scény Mučení sv. Jiří a jižní stěnu výjevy ze života Kristova. Navštívení a Narození Marie je znázorněno na straně severní. Boční kaple je vyzdobena malbou sv. Mikuláše s donátorem. Obrazy Navštívení a Narození jsou odvozeny z rytin mistra ES, avšak pouze figury a prostředí si malíř upravil po svém.

V roce 1913 proběhly další větší úpravy a byly dokončeny včetně fresek až v roce 1924. V roce 1920 byly zakoupeny nové varhany. V roce 1967 byla provedena nová venkovní omítka způsobem doporučeným restaurátory a památkovým úřadem. Střecha byla pobita novým měděným plechem. Dřevěný podklad byl opraven místními řemeslníky. Z věžní báně byly vyjmuty zprávy, ošetřeny a doplněny novými a znovu uloženy do kvalitnější skříňky. Z příspěvků farníků se provedla generální oprava varhan. Roku 1968 se započalo se stavbou schodů ke kostelu. Byl přemístěn kříž proti vchodu kostela ke hřbitovní zdi. Další úpravy fresek se prováděly v letech 1977-8.

Všechny práce za posledních 50 let dokazují, jak si občané této vzácné památky váží a svou prací a finančními příspěvky ji udržují pro příští generace.

Kostel sv. Jiří je kostelem farním a leží uprostřed obce v nadmořské výšce 309 metrů nad mořem.

Text z podkladů internetových stránek.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie





(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)