Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-město » drobná památka » Sousoší Panny Marie - Tuřany (sousoší)

Sousoší Panny Marie - Tuřany (sousoší) [23882]Socha Panny Marie doprovázená svatými - sv. Ignácem z Loyoly a sv. Františkem Xaverským a andělíčky stojící uprostřed křižovatky ulic Špirkova a Hanácká mezi kostelem a farou .

Ignác z Loyoly , rodným jménem Íñigo López de Loyola byl duchovním otcem a spoluzakladatelem Tovaryšstva Ježíšova - jezuitů a jeden z největších křesťanských mystiků. Vyvinul též metodu duchovních cvičení – exercicií, které mají sloužit k očistě ducha.

Ignác z Loyoly se narodil 24. prosince asi roku 1491 na hradě Loyola poblíž města San Sebastian v Baskicku . V mládí vedl rozmařilý život . V roce 1517 vstoupil do armády . 20. května 1521 utrpěl vážné zranění nohy při obraně Pamplony před Francouzi a několik měsíců se léčil na otcově hradu. Během rehabilitace si krátil čas čtením knih o Ježíši Kristu a životopisů svatých. Tato četba na něj zapůsobila natolik , že se rozhodl oddat duchovnímu životu .

Během léčení u něj došlo k několika intenzívním duchovním prožitkům . Už v této době započal exerciciemi , duchovními cvičeními – sérii meditací, jejichž smyslem bylo očistit a pročistit mysl i ducha . Po něm je zdědil Řád jezuitů a v současné době je přebírají i další řády . Mnoho lidí argumentuje, že právě vedení exercicií významných církevních osobností bylo důležitým prostředkem, kterým řád získává a udržuje svůj vliv .

Po svém zranění a po svém rozhodnutí změnit životní cestu vzkonal Ignác z Loyoly pouť do Svaté země . Cestou ho potkalo několik svízelných situací . Je zapsáno v jeho životopisných dílech, stal se poutníkem s holí . Navštívil několik klášterů , aby se inspiroval. Šlo zejména dominikánský klášter Montserrat a klášter Manresa , kde při delším pobytu rozvinul svůj asketismus .

V roce 1528 nastoupil na univerzitu v Paříži, kde 7 let studoval a zároveň šířil své ideje a poskytoval studentům exercicie. Postupně kolem sebe vytvořil skupinu 6 následovníků - Simon Rodriguez , František Xaverský , Petr Faber , Alfonso Salmeron , Jacob Laines a Nicholas Bobedilla . 15. srpna 1534 on a jeho šest společníků v Montmartre založili Societas Jesu s úmyslem vést sociální a misionářskou činnost v Jeruzalémě, nebo bez otázek jít tam, kam je papež pošle. Nový řád představoval zvláštní a unikátní spojení mystiky a vojenské kázně, jedním z hlavních příkazů byl příkaz poslušnosti nadřízenému, přičemž celý řád měl být cele podřízen a plně ke službám papeži. V roce 1537 navštívila skupina zakladatelů řádu Itálii , aby požádala papeže o schválení řádu . Papež Pavel III. tak učinil a dal jim svolení ke svěcení na kněze . 24. června je v Benátkách vysvětil biskup z Arbe .

Jako mystik proslul svou trinitární a christologickou mystikou . Jeho osoba byla známá i pro tzv. dar slz .

V letech 1541 - 1556 byl Ignác z Loyoly první generální představený Tovaryšstva Ježíšova . Zemřel 31. července 1556 .

Dne 12. března 1622 papež Řehoř XV. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského svatořečil.

Ignác je jméno pocházející z latiny a to buďto ze slova ignis (oheň) nebo agnatus (urozený). Nejčastěji se překládá jako Zapálený (pro věc). V občanském kalendáři jeho svátek připadá na 31. červenec, což v církevním kalendáři odpovídá svátku sv. Ignáce z Loyoly. V církevním kalendáři lze dále nalézt sv. Ignáce z Antiochie (17. říjen), sv. Ignáce z Láconi (11. květen) Populární se stalo v katolických zemích a komunitách po vzniku jezuitského řádu a prohlášení Ignáce z Loyoly za svatého, naopak jeho popularita mimo katolickou komunitu byla vždy velmi nízká. Trend jeho používání v Česku je spíše klesající, místní specialitou bylo období přejmenovávání, kdy si značná část antikatolicky smýšlejcích občanů (zejména v období počátků Československa) změnila jméno Ignác na jméno Hynek, které je někdy považováno za českou obdobu tohoto jména.


strana 1 | dále >

    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)