Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Dolní Libchavy (tvrz) [23826]Asi koncem 15.století získali Německé Libchavy (dnešní Dolní Libchavy) příslušníci vladyckého rodu z Bubna. Rok 1502 se poprvé připomíná Vaněk z Bubna a po něm přicházejí jeho bratranci Otík a Mikuláš a právě za jejich vládnutí, možná už za Vaňka, došlo k vybudování této tvrze. První písemný doklad o existenci tvrze, je z roku 1533, kdy došlo k dělbě majetku uvnitř rodu. Tvrz se dvorem a s jeho dolní části tehdy ještě Německých Libchav, přešla do rukou Jana, horní část pak připadla jeho bratrovi Albrechtovi. Janovi z Bubna patří tvrz i s ostatními majetky až do třicetileté války, kdy mu je roku 1622 za účast ve stavovském odboji v letech 1618 – 1620 zkonfiskován a prodán Albrechtu z Valdštejna, který ji prodal roku 1624 Marii Magdaléně Trčkové, ještě týž rok ji postoupila Karlovi z Lichtenštejna. Ve vlastnictví tohoto rodu zůstaly obě vsi i s tvrzí jako součást Lanškrounského panství do pozemkové reformy po 1. světové válce. V roce 1622 přestala tvrz sloužit jako panské sídlo, ale pouze jako obydlí úředníka, který spravoval dolnolibchavský dvůr. V roce 1682 došlo k přestavbě dvora a k některým menším úpravám tvrze. Od této doby je dnešní podoba objektu. Menší úpravy pak proběhly ještě v průběhu 18. a 19. století, ale ty již podstatně vzhled nezměnily. Tvrz Lichtenštejnům patřila do pozemkové reformy počátkem dvacátých let 20. století. Po roce 1945 objekt patřil různým zemědělským organizacím a postupně chátral.  Dnes je tvrz nepřístupná, neboť slouží jako soukromé byty, stejně jako celý areál. 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)