Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Náchod » hrad, zámek, tvrz » Dolní Adršpach (zřícenina hradu)

Dolní Adršpach (zřícenina hradu) [23764]

Kulturní památka (KP)

Hrad vznikl asi v polovině 13. století jako královský zboží. V roce 1354 se dostal do držení Hanuše z Andršpachtu. V letech 1359 - 1362 patřil Albertovi ze Skalice a v letech 1362 - 1372 patřil Tasovi z Rýzmburka. V roce 1401 získal hrad Hynek z Dubé a z Náchoda. Po roce 1427 obsazen tábority, kteří odtud plenili sousední Slezko. Podobně se dálo i později, takže jej roku 1447 Slezané koupili, zbořili a již nebyl obnoven.

Hrad se nachází na pískovcové pseudoostrožně a ve východní části je do jeho dispozice zahrnuto i několik věžovitých skalních skalních bloků. Hradní komplex lze rozdělit do náledujících částí: hradní jádro, rovinnou část, jádro, do skály tesané příkopy a valy, které chrání hrad ze západu a jihu. Skalní blok o rozměrech cca 30 x 10 m je přístupný přes schodiště rozčleněné do dvě částí baštovitým útvarem novodobého původu. Svislá spára jej rozděluje na západní a východní polovinu. Západní polovina je na jihu a západě vymezena středověkým zdivem z hrubých kvádrů a menších kvádříků z lomového kamene, která na severu přechází ve zdivo novověké. Skalní blok je členěn několika terasami se schodištními stupni. Východní polovině bloku dominují tři "samostatné" skalní bloky s výraznými drážemi po pravoúhlé stavbě a stopami po zarovnané podlaze s drobnějšími drážemi. Schodiště vede na plošinu o rozměrech cca 5, resp. 10 x 20 m vymezenou recentními tarasními zídkami, které navazují na skalní suky s drážemi a kapsami. Rovinná část o rozměrech cca 30 x 40 m je vymezena nízkým valem přecházejícím do skalního hřebene, v SZ rohu se nachází zbytek bašty - zdivo od ní vedoucí východním směrem je ukončeno na okraji skalní spáry. V severovýchodním rohu této rovinné části jsou patrné zbytky dvou staveb: 2 až 3- prostorové stavby, u jejíhož jihozápadního nároží se nachází hradní částečně obezděná studna či cisterna a na ni v pravém úhlu navazující prostorové podsklepené stavby, která je již přiložena na východní obvodovou zeď.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)