Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Praha » okres Praha hl.m. » divadlo » Černé divadlo IMAGE - Praha 1 (divadlo)

Černé divadlo IMAGE - Praha 1 (divadlo) [2320]Divadlo IMAGE je dnes divadelním souborem s vlastní strukturou a pravidelným srdečním rytmem. Jeho jádro tvoří již několik let stabilní skupina tvůrců. Z jejich spolupráce vyrostl a v divadelním světě se prosadil soubor, který si zachovává svůj vlastní autorský rukopis - vlastní image. Práce autorů v přátelské atmosféře zrodila představení vyznačující se specifickými charakteristikami. Soubor se organizačně přizpůsoboval měnícím se podmínkám, rozšiřoval se, ale zachoval si svou vlastní tvář, pro kterou se stal nezaměnitelnou součástí pražské divadelní scény.

Příběh divadla IMAGE začíná v roce 1989, kdy Alexander Čihař a Eva Asterová odešli ze svého angažmá v ji-ném divadle rozhodnuti vybudovat vlastní divadelní společnost podle svých představ. Nezávislé, soukromé divadlo, založené na syntéze černého divadla, moderního tance, soudobé hudby a pantomimy. Divadlo, které přinese svým divákům kultivovanou zábavu, požitek z dobré hudby a krás-ného tance. To vše kořeněné řádnou dávkou osvobozujícího humoru. Projekt vznikl v nelehkých podmínkách, bez státní podpory, bez grantových finančních injekcí. Přesto se podařil a v roce 1990 se uskutečnila premiéra prvního představení. "Jazzmime Stories" bylo kombinací černého divadla a sólového vystoupení mima, který hrál klasické pantomimické scénky. Vše bylo doprovázeno živou hudbou jazzové formace Naima skladatele a kapelníka Zdeňka Zdeňka.

IMAGE vstoupilo do divadelního světa jako nový, neznámý soubor, který si teprve získával renomé v malém sále klubu Lávka nedaleko Karlova mostu. První sezóna se přesto nadějně rozběhla. Soubor však měl větší ambice, než pouhý obchodní úspěch. Proto se Eva Asterová, umělecká vedoucí souboru, rozhodla pro razantní změnu.

Přijala tři nové mimy, kteří do předsta-vení vnesli originální scénky a modernější pojetí pantomimy. "Jazzmime Stories" dostalo nový ráz a některé scénky jsou na repertoáru dodnes. Úspěch u publika přinesl hned v následující sezóně nabídku na první zahraniční zájezd. Turné v Itálii, provázené ovacemi temperamentních diváků stme-lilo soubor. Z kolegů se stali přátelé. Po návratu se divadlo IMAGE přestěho-valo do vhodnějších prostor. Podařilo se najít divadelní sál v samém srdci Prahy, v Pařížské ulici, pár kroků od Staroměstského náměstí. Scénické zázemí i poloha sálu v místech nasycených magickou atmosférou umožnily souboru nadechnout se a vý-znamně ovlivnily život a další vývoj divadla.

Příznivá nálada v souboru a umělecká rezonance uvnitř tvůrčího týmu umožnily práci na novém představení.

V mozaikové revue "Fancy!" (premiéra 1992) se autoři pokusili o těsnější propojení černého divadla s pantomimou resp. s nonverbálním divadlem.

"Fancy!" dosáhlo v roce 1999 téměř tisíce repríz. Rozšíření repertoáru si vynutilo i rozšíření souboru, byli přijati noví herci a tanečníci. IMAGE už hrálo každý večer a stalo se tak regulérní pražskou divadelní scénou.

Časté zahraniční zájezdy do Itálie a Německa se staly běžnou součástí života IMAGE. Současně začaly a pokračovaly zkoušky na novém kusu. V srpnu 1994 byla úspěšně uvedena premiéra. "Night Flight", která byla dalším krokem ve vývoji souboru. IMAGE si už vytvořilo a zachovalo svůj nezaměnitelný styl. Tentokrát byla použita i filmová projekce pro zarámo-vání celého příběhu. Některé efekty černého divadla byly nově vytvořeny speciálně pro toto představení.

Dalším výsledkem hravé tvořivosti je inscenace "Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka", poprvé uvedená v dubnu 1997. Spojení osobité scéno-grafie a úsměvného příběhu stvořilo podivuhodný svět svérázného vědátora a experimentátora profesora Pražáka a jeho groteskních vynálezů, jejichž demonstrace přenáší diváky do virtuál-ních prostorů, kde kraluje černé divadlo.

Jakýmsi volným pokračováním exkurse do laboratoře prof. Pražáka se stalo "Clonarium". Na repertoáru divadla je od srpna 1999. Téma zásahů do zázraku vzniku nového života je pojednáno jako karikatura poněkud nezodpovědných výzkumníků. Novým prvkem, který autoři tentokrát použili, je synchronizace černého divadla a pro-jekce obrazového záznamu.

"Fiction" z roku 2001 je výsledkem pohledu autorů na malé lidi ve velkém kosmu. Zda je celý vesmír obsažen v našich myslích, to je otázka, kterou si diváci mohou z této sci-fi parodie odnést až domů.

Dramaturgie divadla IMAGE nabízí divákům na výběr obvykle ze tří až čtyř různých inscenací. Repertoár je samozřejmě pravidelně obměňován. Představení "The Best Of Image" bylo původně určeno pro zájezdy jako extrakt dosavadní tvorby. Nyní se hraje i na domovské scéně a jeho úspěch vedl posléze k sestavení druhého dílu "The Best Of Image II".V současné době pracuje IMAGE na novém představení "Black Box", inspirovaném detektivními příběhy.

Divadlo IMAGE se za dobu své více než patnáctileté existence stalo pevnou součástí pražské kulturní scény. Sou-částí dobře známou Pražanům, návštěv-níkům Prahy, ale i publiku v zahraničí.

Svým směřováním a svojí tvorbou posunulo vývoj žánru na špičkovou úroveň a od černého divadla dospělo k současnému divadlu syntetickému, koncentrovanému na chytrou a kvalitní zábavu. Soubor si vypracoval vlastní styl. Je tvořen z prvků moderního tance, zajímavých kostýmů, pantomimy a neverbálního divadla, kontaktů s pub-likem a využitím zvuků a originálně vytvořené hudby.

Spolupráce s různými výtvarníky přináší každému představení jiný vý-tvarný koncept a tím i divácky atraktivní vizuální pestrost.

Používání mystifikace, precizní prove-dení černodivadelních triků, hravost autorů, přesvědčivé výkony herců i tanečníků a touha bavit sebe i diváka, to vše slouží k naplnění cíle divadla: hrát pro živé publikum živoucí divadlo.

Téměř 6000 odehraných představení během patnácti let jistě není jediným měřítkem úspěchu divadla IMAGE. Dobrá zábava a příjemný pocit, který si diváci z IMAGE odnášejí jsou určitě těmi pravými důvody, proč noví diváci přicházejí a opět se do IMAGE vracejí.

Kromě zahraničních zájezdů (například do Německa, Švýcarska, Belgie, Itálie, Řecka, na Kypr, Izraele, Maďarska, Slovenska, Turecka nebo Koreje), přijímá IMAGE účast i na divadelních festivalech a speciálních projektech jako Karmiel Dance Festival v Izraeli, divadelní a taneční Festival Uijeongbu v korejském Seoulu, nebo každoroční pravidelné hostování v Coronet Theatre v Athénách.

I mnoha jiným prestižním společenským událostem, kongresům, výstavám nebo dalším akcím renomovaných firem po celé Evropě dokázalo divadlo IMAGE dodat lesku svými vystoupeními. Tak tomu bylo například při spolupráci s firmami Microsoft, Nokia, Volkswagen, Johnson & Johnson, Motorola nebo Bayernwerk AG v Olympiahalle v Mnichově.

Divadlo IMAGE se nikdy nestalo pro současné i bývalé členy souboru něčím, čím by mohli projít, aniž by je to nepoznamenalo. Snad je to tím, že publiku, pro které hrajeme ze všech sil a z celého srdce, také pozorně nasloucháme. Snažíme se vnímat, jak pokaždé překvapit, rozesmát, potěšit. Doufáme, že v našich duších je něco společného, co může rezonovat a co umožňuje, aby existovalo divadlo. Dnešní divadlo a divadlo dnes. Příběh divadla IMAGE ještě nekončí.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)