Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Dolní Studénky (obec) [23]První písemné zmínky o obci jsou z roku 1353, ale víme, že nejstarší osady zde byly podstatně dříve - už v době kamenné (5.000 - 3.000 let př. n. 1.). Dokladem jsou nalezené kamenné nástroje v okolí. Podle prvního záznamu z r. 1353 (zemské desky) se jmenuje obec "Studenka", poté to byly "Studénky", dále Dolní Studánky, v r. 1881 Dolní Studénky, v r. 1915 Dolní Studýnky a od roku 1924 dodnes jsou to Dolní Studénky. Německý název Schonbrunn - se objevil v r. 1718. Obec postupně měnila majitele - první Jan z Kravař, dále Pavel ml. ze Sovince. Téměř 100 let vlastnil obec rod Tunklů z Bmíčka a Zábřeha a to po r. 1437. Vrchnost sídlila především na zámku Třemešek. památkou na "Tunkly" jsou třemešské rybníky. Asi nejdéle, téměř 3 století, patřila obec rodu Žerotínů.

První nejtěžší zkouška pro obec přišla v podobě 1. světové války, padlo v ní 14 lidí, další 4 muži zemřeli na následky války a 11 zůstalo nezvěstných. V roce 1924 byl odhalen těmto obětem pomník. Po prohlášení samostatnosti českého státu se obec stává poslední českou obcí před Sudetenlandem. 8. října 1938 vtrhlo do obce německé vojsko, v květnu 1939 byla v obci zavedena německá správa. Z třemešské hospody byl zřízen v r. 1940 polský zajatecký tábor a v hostinco v Dolních Studénkách bylo ubytováno 200 italských zajatců, kteří chodili do Oberleitnerovy tkalcovny. Konec druhé světové války je spojen se dnem 8.5.1945. Den předtím vjela do obce silná německá armáda, která chtěla obec vypálit a srovnat se zemí, to se však neuskutečnilo, neboť 8.5. kolem deváté hodiny ráno sem vjela první ruská hlídka.

Po válce došlo k odsunu některých německých obyvatel, jejich opuštěné domy byly postupně osídleny. Začalo zde působit 11 společenských organizací sdružených do národní fronty. V roce 1952 vzniká v obci JZD. Lidé byli tedy zaměstnáni v JZD, dále v Moravolenu (Bělidlo), Fruta Třemešek - zpracování zeleniny a Moravolen - tkalcovna, ostatní občané dojížděli za prací do nedalekého Šumperka - převážně textilní závody, dále ŽOS - opravny kolejových vozidel a Závody první pětiletky. V roce 1971 bylo JZD Dolní Studénky sloučeno spolu s dalšími JZD okolních obcí v jeden mamutí komplex - JZD 5. pětiletky Bludov.

Obec byla v roce 1979 v rámci integrace přičleněna k Šumperku. Omezenou samosprávu vykonával občanský výbor a státní správu Městský národní výbor v Šumperku. Po roce 1989 došlo na základě referenda k dezintegraci obce a v obci vznikl samostatný obecní úřad.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Dolní Studénky (obec) Šumperk(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)