Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » technická zajímavost » Huť Františka - Adamov (technická zajímavost)

Huť Františka - Adamov (technická zajímavost) [22404]
Huť Františka v dnešním Josefovském údolí je dřevouhelnou vysokou pecí a byla vystavěna někdy před koncem roku 1746 . Stará pec na řece Svitavě byla , vzhledem k problémům se zásobování rudou , po přenesení výroby do Josefova údolí zanedlouho zrušena . U huti vznikla dělnická kolonie a osady Josefov a Karlov .

Kromě železa určeného k dalšímu zkujňování bylo vyráběno tzv. lité zboží , což byla byla tzv. tvarová litina a litina odlévaná do písku . V 80. letech 18. století vyráběl podnik 7,5 % moravské produkce železa . Huť byla přestavěna po požáru v roce 1793 a celý provoz byl uveden na vyšší technickou úroveň . V letech 1846 - 1847 byla znovu radikálně přestavěna vysoká pec a byla již vybavena předehříváním dmýchaného vzduchu . Od 40. let 19. století se podnik orientoval stále více na produkci litiny , která byla v té době vyhledávaným zbožím . V polovině 19. století byly při vysoké peci zřízeny dvě kuplovny pro tzv. druhé tavení , což se projevilo podstatně vyšší kvalitou výrobků . V roce 1852 byly postaveny obě menší pece sloužící k výrobě vápna při jejichž vytápění bylo využito kychtových plynů z vysoké pece . Čtyřletou epizodou byl po roce 1863 provoz nové válcovny .

Stavba železnice údolím řeky Svitavy příznivě ovlivnila další rozvoj huti . Ale z důvodu stálého používání dřevěného uhlí se provoz začínal stávat nerentabilní a to společně se zastaráváním technologie a hospodářskou krizí v 70. letech vedlo k tomu , že provoz byl v roce 1877 zastaven a nebyl již nikdy obnoven . Veškeré výrobní aktivity se přesunuly do blízkého Adamova , kde vznikl strojírenský podnik . To byl základ pozdějšího podniku ADAST .

Do dnešní doby se dochovalo a bylo rekonstruováno torzo vysoké dřevouhelné pece , dvou pecí vápenických a budova bývalé modelárny , kde je otevřena expozice železářství Technického muzea .

V areálu huti Františka se provádějí také experimentální tavby podle archeologických nálezů slovanských hutních celků . V minulých letech zde byla vybudována řada pecí v nichž se uskutečnilo množství taveb . Železo se v tomto zařízení vyrábí tak zvanou přímou cestou . Tavba se rozkládá do tří úseků práce . V první části jde o přípravu pece z jílových hlín a písku . Po vysušení se pec předehřívá mírným ohněm a později s růstem teploty spalování i za použití dmýchaného vzduchu . Druhá fáze nastane , pokud unikající plyny trvale a intenzivně hoří . Začne se s přisazováním železné rudy a železitých strusek z minulých taveb . Ruda musí být dostatečně jemně nadrcena a smíchána s dřevěným uhlím v hmotnostním poměru 1 : 1 . Ve třetí fázi pec dohořívá bez vsázky rudy . Celá práce je ukončena otevřením pracovního otvoru a vyjmutím produktu - vyredukovaného železa .

Lokalitou vede naučná stezka Cesta železa Moravským krasem , jež je součástí projektu Evropské cesty železa . U huti Františka je zastávka . Další zajímavá zastávka je u rozhledny Alexandrovka , v jejíž blízkosti se nalézá nevšední lokalita opuštěného dolu na železnou rudu . Začátek a úvodní panel stezky se nachází v Adamově na Smetanově náměstí .

Stara hut Adamov, Ut-Ne 9-17


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)