Vyhledávání lokalit (cílů)
Praha » okres Praha hl.m. » muzeum, galerie » Muzeum Policie ČR - Praha 2 (muzeum)

www.krasnecesko.cz/lokality/22308-muzeum-policie-Cr-praha-2-muzeum.html

Muzeum Policie ČR - Praha 2 (muzeum)

[ ID: 22308 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka značka cyklotrasa


Turistický cíl Muzeum Policie ČR - Praha 2 (muzeum)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Muzeum Policie ČR - Praha 2 (muzeum)
Interiér ()

Vložení nových fotografií přidat fotografie


Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti, s několika krátkými exkurzy do období Rakousko-Uherské monarchie. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů, z nichž mnohá technická, případně didaktická, zařízení může návštěvník sám vyzkoušet, osmi sty fotografiemi a prakticky dvojnásobným množstvím textů.

Cílem a účelem je prezentace potřeby policejních složek v demokratickém právním státě, prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje a při řešení reálných specifických případů. Se strukturou objektu (bývalý klášter) svým způsobem koresponduje i struktura celé expozice. Křížová chodba se skládá ze čtyř částí. Její první část je věnována historii četnictva a policie Československé republiky v letech 1918 - 1938. Můžeme, kromě množství dalších exponátů, shlédnout četnickou uniformu, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století, porovnat ji s oblečením a dalšími náležitostmi Uniformované stráže bezpečnosti ze stejného období, zamyslet se nad důvody vzniku a nad činností četnických leteckých hlídek, stejně jako nad situací v našem pohraničí, prozkoumat originální hraniční sloup z doby těsně před druhou světovou válkou a pročíst si dokumenty, týkající se činnosti jednotek SOS. V závěru této části lze vstoupit do dobově vybavené četnické stanice.

Historie naší policie a četnictva v době Protektorátu Čechy a Morava, struktura a organizace poválečného Sboru národní bezpečnosti, vznik a vybavení Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti, Pohraniční útvary SNB, poválečné bezpečnostní letectvo atd., to vše je obsahem druhé části křížové chodby. Zájemci o poválečný černý trh, historii Pohraniční stráže a její technické vybavení a stejně tak návštěvníci se zájmem o operativní techniku používanou Sborem národní bezpečnosti, především však Státní bezpečností, naleznou tuto oblast našich dějin ve třetí části. Závěrečná, tedy čtvrtá část křížové chodby se zaměřuje především na problematiku vývoje a změn v policejním školství od prvopočátku po současnost, tedy od odborných kurzů četnictva po Policejní akademii. Přitom se můžeme poučit o vývoji uniforem Sboru národní bezpečnosti a Policie České republiky. Postupujeme-li klasicky ve směru prohlídky navštívíme postupně několik přilehlých sálů. Prvním z nich je sál Policie České republiky, který prezentuje a dokládá činnost naší současné policie. Lze se seznámit s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z Útvaru rychlého nasazení nebo s dnes již, z hlediska policie vskutku historickou, problematikou občanských průkazů a cestovních pasů, včetně takových zajímavostí jakou je třeba plavecká knížka či cestovní doklad pro manželský pár.

Historický vývoj dopravní policie na našem území nás očekává ve druhém sálu, v sále dopravní služby. Počínaje druhou polovinou devatenáctého století procházíme dějinným vývojem zaměřeným nejen na řidiči tolik odsuzovanou represi, ale především na otázky prevence, varování a snahu učinit z rychle se rozvíjejících dopravních prostředků a nárůstu dopravních nehod organizovaný a bezpečný systém. Ti nejmenší si mohou ověřit svoje znalosti dopravních předpisů na počítačových hrách, ty dospělejší, kromě množství exponátů a dokumentů, zcela určitě zaujme videokazeta s nahrávkami skutečně tragických nehod.

Další tři sály můžeme zcela oprávněně pojmenovat jedním společným názvem - sál kriminální služby. Popis osoby, antropometrie, kriminalistická fotografie, mechanoskopie, balistika, daktyloskopie a tak dále, ve spojení se slavnými a známými i méně známými kriminálními případy v naší historii. To vše návštěvník najde v tomto sálu, navíc si může sám zkontrolovat pravost svých dokladů, případně bankovek nebo prozkoumat otisky prstů a u daktyloskopického komparátoru ověřit totožnost vystřelených nábojnic. Následuje sál Interpolu věnovaný historii této známé a legendami opředené instituce, mezi jejíž zakládající členy patří i Československo. Současně můžeme shlédnout uniformy zahraničních policejních sborů a to nejenom těch evropských.Nabízíme: Zájemci z řad veřejnosti o studium sbírkových předmětů nebo jejich případné využití, tedy badatelé, mohou využít našich služeb každé pondělí a středu od 9.00 do 12.00 hodin a dále od 13.00 do 16.00 hodin (doporučujeme předem se objednat na tel.: 974 824 845).

Dopravní spojení: výstupní stanice metra C - I. P. Pavlova, Vyšehrad; A - Náměstí Míru;


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze