Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Náchod » muzeum, galerie » Městské muzeum - Jaroměř (muzeum)

Městské muzeum - Jaroměř (muzeum) [22060]Městské muzeum bylo založeno v roce 1883, od roku 1947 sídlí ve Wenkeově domě.

Jaroměřské muzeum založené v roce 1883 patří k nejstarším v Čechách. Jeho více než půlstoletá historie se ovšem odvíjela ve znamení častého stěhování muzejní expozice a sbírek po nevyhovujících prostorách. I přesto dokázali dobrovolní muzejní pracovníci shromáždit a hlavně uchovat mnoho cenných dokladů o vývoji Jaroměřska. Od samého počátku plnilo muzeum úlohu výchovně vzdělávací instituce a vystupovalo jako centrum vlastivědného bádání a osvětové činnosti. Poprvé byly sbírky vystaveny ve škole Na Ostrově v r. 1886, v r. 1895 se muzeum zúčastnilo Národopisné výstavy v Praze s vlastní expozicí.
Teprve v roce 1946 se stěhuje do vlastního sídla, a to do bývalého Wenkeova obchodního domu. V letech 1956-1961 vznikla za spolupráce s Národním muzeem v Praze stálá muzejní expozice pravěku a feudalismu. Otevření galerie plastik a medailí O. Španiela v roce 1961 bylo výsledkem spolupráce muzejníků, Národní galerie a umělcovy rodiny. Vybudování galerie soch Josefa Wagnera nedalo na sebe dlouho čekat (1962). V polovině 60. let prožívali muzejníci těžké chvíle nejistoty, neboť se zcela vážně jednalo o navrácení budovy původním obchodním účelům. Ačkoliv k tomu naštěstí nedošlo, byly obě galerie v 70. letech zrušeny a stejný osud posléze čekal i muzejní expozici. V roce 1979 byla otevřena nová stálá galerie rodáků J. Šímy, O. Španiela a J. Wagnera. V přízemní hale a na ochoze 1. patra se konaly proměnlivé výstavy. Od poloviny 80. let připravovali muzejní pracovníci novou historickou expozici Jaroměře a Josefova a to v 1. patře bývalé josefovské radnice. Vzhledem k náročným stavebním úpravám mohla být otevřena až v květnu 1998.

Jaroměřské muzeum disponuje bohatým sbírkovým fondem. Prehistorické a středověké období dokládá soubor archeologických nálezů z Jaroměřska, rozsáhlá etnografická sbírka zachycuje vývoj v 18. a 19. století. K dějinám Jaroměřska se váže materiál obrazový, fotografický, sbírka plakátů, militarií a soubor výtvarného umění. Studenti a ostatní zájemci o studium dějin města mohou v muzeu využívat bohatou knihovnu obsahující regionální literaturu a prezenčně studovat i vzácné staré tisky.
Muzeum spravuje unikátní technickou památku z konce 18. století - podzemní chodby pevnosti Josefov, přilehlý zelený areál, kde se nacházejí nadzemní části opevnění a část Bastionu č. 1 s ubytovacími kasematy a lapidáriem s originálními sochami M. B. Brauna.
Od počátku 90. let pořádá muzeum kromě krátkodobých výstav tradiční jednodenní oslavy Velikonoc a Vánoc. Vítání jara v muzeu patří sborovému zpěvu dětí, předvádění lidových zvyků a obyčejů v podání dětí z mateřských škol, ukázkám zanikajících řemesel a v neposlední řadě také prodeji zvykoslovných předmětů i drobných dárků. Advent v muzeu dýchá předvánoční náladou překypující koledami, vystavenými betlémy a vůní medoviny. Neodmyslitelnou součástí jsou návštěvy Mikuláše s čerty a tvůrčí dílny pro děti.

Městské muzeum v Jaroměři je členem: Asociace muzeí a galerií České republiky, Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, Sdružení muzeí československého opevnění. Má statut informačního bodu v síti informačních ČR a reprezentuje město na turistických veletrzích (Regiontour Brno). Od roku 2000 zastupuje město Jaroměř ve Svazu cestovního ruchu Branka v Náchodě.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)