Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » historická budova » Radnice - Boskovice (historická budova)

Radnice - Boskovice (historická budova) [21801] 

Budova městské radnice s věží, situovaná v průčelí horního (východního) konce Masarykova náměstí, je výraznou dominantou města Boskovic.

Radnice byla jednou z nejdůležitějších budov ve městě, sídlem samosprávy města a probíhaly v ní jednání městské rady, byly zde uloženy nejdůležitější dokumenty a knihy týkající se správy města. Na radnici zasedal městský soud, ve sklepeních radniční budovy bývala mučírna a také vinný šenk. Před radnicí stával pranýř, k němuž byli přivazováni odsouzenci.

Od konce 15. století byly v Boskovicích vedeny městské knihy ( nejstarší od roku 1484) , do nichž se zaznamenávaly prodeje domů a pozemků, testamenty, soudní pře a jiné důležité veřejnoprávní i soukromoprávní akty.

Stavba je připisována Ladislavovi z Boskovic, jeho podíl však není doložen. Současná pozdně renesanční podoba je výsledkem přestavby z roku 1567.

Původně to byl kupecký dům, kde kromě radnice bylo i skladiště, postavené ze dřeva vedle věže, tzv. špýchar (sýpka), kam cizí kupci ukládali své zboží. Budovu koupilo město od Matyáše Hubáčka r. 1620.

V roce 1713 vyhořela radnice spolu s několika domy, budova se opravovala v dubnu 1714. V červenci 1765 byla věž na radnici zastřešena novou bání. Po požáru v květnu r. 1823 znovu opravena. V roce 1859 radniční budova celkově přestavěna.

V letech 1851 - 1960 sídlil v prostorách radniční budovy okresní soud, přízemní prostory byly po roce 1900 upraveny k obchodním a živnostenským účelům. V druhé části radniční budovy byla zřízena věznice a byt dozorce.

V  r. 1868 se opravovala střecha radnice, v červenci roku 1924 bylo přistoupeno k opravě celé věže, v roce 1927 bylo zavedeno elektrické osvětlení do soudní budovy a věznice.

V roce 1955 byla provedena oprava radniční budovy a věže, v průčelí i na boční straně byla  vyměněna okna a budova včetně věže opatřena novou omítkou.

V roce 1958 byla budova radnice zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 376.

Roku 1977 byly opravovány věžní hodiny. V letech 1982-86 byly prováděny opravy stropů a střechy radniční budovy, v letech 1992-3 opravena fasáda. V srpnu a září 1995 se opravovala na radniční věži fasáda a hodiny. Další práce v interiéru radniční budovy pokračovaly v následujícím roce. V letech 2007-2009 položena nová krytina na radniční budově a provedena výměna oken. Poslední oprava věže radnice proběhla v roce 2010 v rámci Programu regenerace kulturních památek. Při rekonstrukci bylo nutné oddělit vstup do věže od prostor Městského úřadu, celý vnitřek věže byl vybourán a nahrazen novým dřevěným schodištěm na ochoz. Montáž nového schodiště prováděli P. Kubín a J.Opluštil z firmy Stavkom, spol. s r.o., Boskovice.  Slavnostní otevření ochozu radniční věže proběhlo 15. září 2010.

V současné době v budově radnice sídlí Městský úřad Boskovice, Městské informační středisko a IC Boskovicka a galerie Otakara Kubína.

 


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)