Vyhledávání lokalit (cílů)
Jihomoravský kraj » okres Blansko » muzeum, galerie » Muzeum Boskovicka - Boskovice (muzeum)

www.krasnecesko.cz/lokality/21800-muzeum-boskovicka-boskovice-muzeum.html

Muzeum Boskovicka - Boskovice (muzeum)

[ ID: 21800 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0


cena od
10 Kč
do:30
cena za 1 dospělou osobu
uvedené ceny jsou orientační


  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka zelená žlutá cyklotrasa
5143 ,


Turistický cíl Muzeum Boskovicka - Boskovice (muzeum)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Muzeum Boskovicka - Boskovice (muzeum)
Muzeum Boskovicka (xhlav)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Od roku 1905 je muzeum nedílnou součástí života Boskovic. Muzejní spolek i vlastní muzeum bylo založeno skupinou nadšenců kolem PhDr. Františka Lipky, MUDr. Karla Snětiny a učitele Františka Tichého.Již před vlastním založením sbírali archeologické, národopisné, přírodovědné a historické památky. Muzeum i sbírky našly útočiště v zatím nepotřebných místnostech nového gymnázia. Město současně muzeu převedlo zemskou dotaci a 24. 6. 1906 došlo k zpřístupnění první muzejní místnosti. Sbírkový fond muzea představoval v souladu s tehdejšími sbírkotvornými tendencemi soubor nejrůznějších předmětů od archeologických přes národopisné po archivní památky. Hlavní odbornou činnost tehdy představovaly archeologické výzkumy, jimiž se proslavili zejména František Lipka a Karel Snětina. V r. 1907 došlo při stavbě železnice do Velkých Opatovic v trati Lipníky k objevu velkého sídliště z doby bronzové. Ve stejném roce zahájil K. Snětina výzkumy na keltském oppidu na Starém Hradisku u Protivanova. Výzkumy na Starém Hradisku se protáhly až dopočátku třicátých let a tam nalezené předměty patří k tomu nejcennějšímu ve vlastnictví nynějšího Muzea Boskovicka. Archeologické nálezy tehdy učiněné byly náležitě publikovány i v odborném tisku a přinesly muzeu uznání i za hranicemi regionu. Léta do první světové války představují muzeum jako mimořádně plodné pracoviště, které se výraznou měrou zasloužilo o zachycení podoby regionu i jeho historie. V létě 1914 byly dokonce vypracovány plány na vybudování samostatné budovy muzea, k uskutečnění stavby však bohužel nedošlo. K znovuotevření muzea po 1. světové válcedošlo až v roce 1926 stále v budově gymnázia. V r.1933 se muzeum přestěhovalo do domu č. 7. na Masarykově náměstí, přesto to stále bylo provizorium. Odborná činnost byla zejména zaměřena na výzkum oppida u Starého Hradiska, který zajistil muzeu i mezinárodní ocenění. Po roce 1934 převzalo výzkumy Moravské zemské muzeum v Brně a boskovické muzeum se zaměřilo na vykopávky v oblasti Jabloňan. Za války pak dochází k téměř úplnému zastavení činnosti muzea. Muzejní spolek v té době měl kolem 200 členů. V obavě ze zabavení některých vzácných předmětů však bylo muzeum v r. 1942 uzavřeno a část fondů uschována v soukromí. Po válce se znovu diskutovalo o novém umístění muzea. Prostory v domě č. 7 na náměstí byly přeplněny a tak muzejní spolek využil nabídky hraběte Mensdorffa-Pouilly a přestěhoval muzeum na zámek.

Muzeum bylo znovuotevřeno v r. 1949. V roce 1950 byl muzejní spolek rozpuštěn, správu muzea převzal v r.1954 ONV v Boskovicích. Sbírkový fond se rozrostl o nerosty a ornitologii a bohužel i o množství konfiskátů, stále však přetrvávaly nedostatky v evidenci. V roce 1960 v souvislostise zrušením okresu Boskovice a přechodu státní správy do Blanska pak muzeum fungovalo pod MěstNV Boskovice jako Vlastivědné muzeum města Boskovic. Jeho existence však byla poznamenána spory o smysl jeho existence i dohady mezi samotnými stárnoucími pracovníky muzea. V r.1972 umírá poslední velká osobnost dobrovolných pracovníků muzea J. Jurek. V tomtéž roce došlo k začlenění muzea do Okresního muzea Blansko a muzeum se profesionalizovalo. Mělo se zaměřitna zpracování dějin města, archeologické výzkumy a etnografii. V následujícím období prováděli pracovníci muzea výzkumy na archeologických lokalitách ve městě /hrad, Bašta, město/ i v okolí /hradiska ve Svitávce, Velkých Opatovicích, Vážanech atd/. Bohužel, došlo k nevratným zásahům do sbírkového fondu, které jej výrazně ochudily – převod velké části sbírek do Moravského muzea, doplnění instalace na boskovickém zámku, ideologicky zaměřené odpisy atd. V roce 1985 byly zpřístupněny nové stálé expozice věnované řemeslům a pravěkým dějinám regionu. Další změnu přinesl r. 1992, kdy bylo Okresní muzeum Blansko rozděleno mezi několik nových zřizovatelů a následně došlo i k obnovení činnosti Muzea Boskovicka, tentokrát však již v plně profesionalizované podobě. V tomtéž roce se muzeum opět stěhovalo, tentokrát do objektu tzv. rezidence /Hradní 1/, kde je jehohlavní sídlo i nyní. Došlo k opětnému přerušení provozu, obnovenému v roce 1994, kdy byly uvedeny do činnosti starší expozice. K nim na podzim téhož roku přibyla nová stálá expozice v Plačkově ulici 6, věnovaná historii židovského osídlení v Boskovicích. V r. 1995 byla znovu otevřena upravená expozice “Pravěk Boskovické brázdy”, v r. 1998 pak byla otevřena expozice “Historické zemědělské stroje” /nám. 9. května 2/, v červnu 2002 nová expozice Židovského města v rekonstruované SYNAGOZE MAIOR v Traplově ulici nahradila již nevyhovující expozici v Plačkově ulici č. 6.

V muzeu v současné době pracují tři odborní pracovníci, 5 provozních pracovníků a průvodci.Sbírkovýfond představuje přes 22.000 inventárních čísel , z nichž převládají archeologické nálezy. Ostatní sbírky tvoří fond etnografický, fond militarií, starých tisků a archiválií, všeobecný kulturně-historický fond. V muzeu je uloženo několik desítek tisíc historických i současných negativů a diapozitivů. Muzejní knihovna obsahuje přes 7000 svazků odborné literatury a slouží široké laické i odborné veřejnosti. Muzeum se zabývá zpracováním dějin města i regionu včetně sběru sbírkového materiálu, pořádá krátkodobé výstavy, přednášky, výlety, má bohatou publikační činnost a spolupracuje na pořádání mnoha dalších akcí, které obohacují život města i širokého okolí.

 


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze