Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Trutnov » zoo, soukr.zoo » SAFARI ZOO - Dvůr Králové (zoo)

SAFARI ZOO - Dvůr Králové (zoo) [1897]
Zoologické zahrady prodělaly za dobu svého vývoje obrovský kus cesty ve svém významu. Od zábavních menažerií se přeměnily na významná centra výzkumu a ochrany ohrožených druhů, vzdělávání a rekreace, sdružených do několika mezinárodních organizací.
Naše ZOO je členem European Association of ZOO and Aquaria (EAZA), World assotiation of ZOOs and Aquariums (WAZA), Conservation Breeding Specialist Group (CBSG) a Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad (UCSZ).

Ochrana ohrožených druhů :
Významnou úlohou zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů zvířat, snaha o jejich rozmnožení a zapojení do reintrodukčních programů, tzn. o jejich navracení do původních biotopů. Královédvorská ZOO se již léta podílí na reintrodukci afrických kopytníků, především buvolů, antilop koňských, antilop vraných a přímorožců šavlorohých. Do současnosti se podařilo tímto způsobem vrátit do původních míst výskytu již stovku zvířat.
Naše ZOO je v rámci africké specializace jedinou zahradou na světě, kde se podařilo rozmnožit kriticky ohroženou severní formu nosorožce tuponosého. Královédvorský chov těchto obdivuhodných zvířat, stojících na pokraji vyhubení, je dnes světovou raritou.
Naše zahrada se pochopitelně zabývá i ochranou české fauny. V 80. letech 20. století jsme se podíleli na reintrodukci rysů na Šumavu a tetřevů hlušců do Krkonoš.
Součástí ZOO Dvůr Králové je také stanice pro handicapované živočichy, které po rekonvalescenci vypouštíme zpět do přírody. Tato stanice spolupracuje s několika zařízeními podobného druhu v České republice.

Výzkum :
Specializované chovy v zoologických zahradách poskytují také příležitost k výzkumu v oblasti zoologie, etologie a ekologie.
Na výzkumu genetiky a reprodukce nosorožců spolupracujeme s kolegy v Německu, Rakousku a USA a výsledkem je kromě mnoha publikací i naděje na pokračování reprodukce severní formy nosorožce tuponosého, která ve volné přírodě přežívá už jen v národním parku Garamba v Konžské demokratické republice.
Naše ZOO spolupracuje s Českým rozhlasem na projektu Africká odysea, jehož cílem je výzkum tažných cest a chování čápů. V areálu zahrady jsou proto označováni divocí čápi a sledováni na jejich cestě vedoucí přes Turecko do severní Afriky a dále přes řadu států až do jižní Afriky a zpět. Z našich výzkumů se zatím podařilo zjistit, že mláďata odlétají nezávisle na rodičích, a dokonce každé jinou trasou. Za den uletí i neuvěřitelných 500 km. Dospělí ptáci se na rozdíl od mláďat při své cestě do Afriky delší dobu zdržují v jižních oblastech Evropy. Zatímco samci se na hnízda vrací na jaře jako první, samice přilétají o 2-3 dny později.

Vzdělávání:
Naše zahrada nabízí školám širokou škálu vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na různé stupně škol. Součástí těchto programů je i samostatná práce studentů při vyplňování pracovních listů přímo v areálu zahrady, promítání videoprogramů ve Středisku ekologické výchovy, ukázky kůží, koster, rohů a dalších praktických předmětů, souvisejících s přednášenou látkou.
Další specialitou naší ZOO je realizace programu pro zrakově postižené s názvem "Okno dokořán", který je velmi oblíbený a využívaný handicapovanými spoluobčany z celé republiky.

Rekreace:
Naše ZOO leží v podhůří nejvyšších českých hor - Krkonoš, v malebném údolí potoka Netřeby. V této půvabné přírodní scenérii byly vytvořeny expozice, které zachovávají přirozené podmínky života chovaných zvířat. Velká stáda našich kopytníků obývají prostorné výběhy a od návštěvnických stezek je odděluje pouze příkop. Šelmy a primáti jsou od návštěvníků odděleni bezpečnostním sklem, což umožňuje bezprostřední kontakt se zvířaty.
V poslední době jsme vybudovali nebo modernizovali velké tropické pavilony, které jsou vyhledávaným místem po celý rok.
V letní sezóně probíhá řada akcí pro veřejnost, jako jsou křtiny, oslavy narozenin, dětské dny a další akce, které jsou návštěvnicky velmi atraktivní.

Krátce z historie ZOO :
Královédvorská zoologická zahrada vznikla na území původního soukromého parku s překrásnou budovou - kopií renesančního zámku (originál leží u Vídně), kterou nechal jako letohrad postavit začátkem 20. století (1905) továrník Richard Neumann. Po znárodnění textilního průmyslu v roce 1945 vzniklo ve „vile“ městské Vlastivědné muzeum, jehož součástí se postupně staly klece s evropskými zvířaty - základ budoucí ZOO.
Zoologická zahrada byla oficiálně otevřena pro veřejnost dne 9. května 1946 na ploše pouhých 6,5 ha. Prvním správcem ZOO a zároveň kustodem muzea byl Josef Fabián (správce ZOO 1946-1953). Především v prvních desetiletích byly jednotlivé klece a výběhy stavěny svépomocí, mezi nejvýznamnější patří adaptace původního palmového skleníku na první „Tropický pavilon“ s opicemi, ptáky a prvním královédvorským lvem nazývaným Rémus.
K významnému rozvoji zahrady došlo za Františka Císařovského (ředitelem ZOO v letech 1956-1965). I když řada akcí byla stále prováděna svépomocí, vznikly první velké pavilony, které byly nejmodernější v tehdejším Československu (terárium, výběh ledních medvědů, pavilony šelem, pavilon pro slona aj.). Celková plocha ZOO se zvětšila na 28 ha a kolekce zvířat byla rozšířena o řadu vzácných a exotických druhů. Zároveň vzrůstala i návštěvnost, která dosáhla prakticky 250 tisíc osob ročně a výrazně se zvýšilo postavení královédvorské ZOO mezi ostatními československými zahradami.
Dalším mezníkem byla 70. léta, kdy ZOO zorganizovala 8 expedic do různých zemí Afriky a dovezla kolem 2 tisíc zvířat. Specializaci zahrady na africkou faunu prosadil ing. Josef Vágner, CSc. (ředitel v letech 1965-1983). Dovezená zvířata (především kopytníci, ale i šelmy, opice a plazi) dala základ unikátním chovům, které ze zahrady činí jedinečnou genobanku četných afrických kopytníků na Evropském kontinentě.
Významným modernizátorem a realizátorem nových expozičních trendů v zahradě byl Ing. Jiří Svoboda (ředitel v letech 1984-6), který zahájil výstavbu expozic a výběhů imitujících přirozené prostředí, zrušil v celé ZOO zábradlí a zahájil zakrývání budov a plotů palisádami, vegetací a podobně. Zahájil také výstavbu řady objektů, bez jejichž realizace by nedošlo později k otevření Safari pro veřejnost. Experimentálně začala být vypouštěna některá zvířata do Safari, které bylo poprvé otevřeno pro návštěvníky MVDr. Pavlem Sukem (ředitel v letech 1988-1990) 8. května 1989.
V současné době dosahuje královédvorská ZOO výjimečných světových úspěchů v chovu nosorožců, žiraf, zeber, buvolů a řady druhů antilop. Počtem držených zvířat je největší ZOO u nás a je nejznámější i nejslavnější českou zoologickou zahradou. Zároveň je největším chovatelem afrických zvířat v Evropě a patří mezi nejkrásnější ZOO Evropy i světa. Jako jediná v ČR nabízí v létě (od května až do konce září) „Africké safari“, v němž návštěvníci projíždějí ve speciálně upravených safaribusech mezi volně vypuštěnými zvířaty – kopytníky a ptáky. Od roku 2003 jezdí po safari dvouposchoďové autobusy.
ZOO Dvůr Králové je členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ) ustavené v roce 1990 a sdružující 15 ZOO v České republice a 4 na Slovensku.
Také na poli mezinárodním význam královédvorské ZOO stále stoupá. Od roku 1995 je řádným členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která organizuje evropsky koordinované chovatelské programy (EEP) – královédvorská zahrada je členem 34 takových programů.
v Od roku 1997 je ZOO také členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií ( WAZA – známá též jako WZO a IUDZG ), která sdružuje kolem 150 nejvýznamnějších zoologických zahrad světa.
Významnými akcemi v historii ZOO po roce 1990, realizovanými zejména poslední ředitelkou RNDr. Danou Holečkovou (ředitelka od roku 1996) jsou výstavba nového „Pavilonu šelem“ (1990-3), přestavba a rozšíření výběhů a pavilonu pralesní antilopy bongo (1995-7), otevření ve střední Evropě unikátního tropického pavilonu s volně létajícími ptáky „Ptačí svět“ (1998), generální přestavba pavilonu ryb a plazů na tropický pavilon „Vodní světy“ (1997-2000), výstavba moderní restaurace „U lemura“ s novým vstupem do ZOO a ostrovem lemurů kata (1999), přestavba skladu na pavilon pro žirafy Rothschildovy a výstavba nových výběhu pro tyto žirafy (2000), výstavba „Pavilonu lvíčků“ (2000), výstavba hotelu „Safari“ a expozice veverek kapských (2000-1), výstavba „Velké průchozí ptačí voliéry“ (2002), generální přestavba „Pavilonu hrošíků“ (2002), rozšíření výběhů psovitých šelem (2003), generální přestavba „Pavilonu lvů“ (2003-2004), výstavba „Pavilonu pro okapi“ spojená s přístavbou a modernizací pavilonu bong (2004), generální přestavba „Pavilonu slonů“ (2004), modernizace pavilonu pro antilopy (2004) a generální přestavba „Pavilonu pro plameňáky“ (2004).

Poslání moderní zoologické zahrady:
V minulosti vznikaly ZOO jako zvířecí menažérie, v nichž byla vystavována dravá a exotická zvířata pro pobavení veřejnosti. Málo se vědělo o potřebách zvířat, která většinou brzy hynula bez potomků. Dnešní zoologické zahrady však hrají významnou roli na poli ochranářském, vědeckém, výchovně-vzdělávacím a rekreačním. Od 1.ledna 2004 musí mít všechny zoologické zahrady otevřené pro veřejnost udělenu Ministerstvem životního prostředí licenci k provozování (podle zákona č. 162/2003 Sb.). Licence garantuje kvalitu ZOO a plnění všech základních úloh a poslání především na poli výchovy a vzdělávání veřejnosti k ochraně přírody, záchraně ohrožených druhů a uchování biologické rozmanitosti (biodiverzity).


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)