Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Středočeský kraj » okres Beroun » vrchol » Plešivec - Brdská vrchovina (vrchol)

Plešivec - Brdská vrchovina (vrchol) [17289]Nápadný, zdaleka viditelný vrch s četnými skalními útvary, budovaný křemencem, se dvěma vrcholy (Malý 643 m, Velký 654m). Na Velkém Plešivci nad pravým břehem Litavky je jedno z největších hradišť v Čechách (rozloha cca 57 ha).

Hradiště se rozkládá po celém temeni Plešivce od Krkavčích skal na jihu až k lokalitě zvané Zahrada na severu. Je dvojdílné, centrum leží ve vrcholových partiích Plešivce, zatímco předhradí se rozprostírá na východním svahu. V areálu bylo objeveno devět bronzových depotů (hromadných úložišť předmětů - nejspíše z kultovních důvodů). Hradiště bylo osídleno v pozdní době bronzové lidem knovízské kultury a představovalo strategicky důležitý opěrný bod nad údolím Litavky. Osídlení zřejmě nebylo trvalé. O dřívějším obydlení lokality neexistují přímé důkazy. Je možné, že tehdy měla hora pouze kultovní význam.

Na úpatí Plešivce stojí vysoký viklan. Bludný balvan spočívající na východním úbočí pod Krkavčími skalami se kdysi skutečné kýval. Dnes však už pevně sedí na svém podloží. Dříve byl mylně považován za pravěké obětiště.

Na severním svahu leží romantické Smaragdové jezírko (zatopený lom). Na několika místech (zejména na skalních stěnách západně od vrcholu) je možnost výhledů do bližšího i vzdálenějšího okolí. Výběžek Plešivce se nazývá Čihadlo. Je to skalnatá vyhlídka na údolí řeky Litavky a vrch Ostrý.

Plešivec je centrem přírodního parku Jinecko. Nahoře je i krásné posezení s ohništěm...

 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)