Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Olomoucký kraj » okres Přerov » hřbitov, pohřebiště, hrobka » Lipník nad Bečvou (židovský hřbitov)

Lipník nad Bečvou (židovský hřbitov) [1600]Navštivte Virtuální hřbitov a zavzpomínejte na ty, kteří spoluvytvářeli dějiny. Podílely se svou měrou na tom, jak obec či město vypadá dnes.

Starý židovský hřbitov: - V r. 1567 Židé v Lipníku n. B. koupili pozemek pro hřbitov jižně od centra města. Pochováno zde bylo sedm lipenských rabínů, včetně B. T. Fränkela – právě jeho tumba z r. 1828 bývala hojně navštěvována zbožnými chasidskými Židy. Pohřbívalo se zde do roku 1883. Celá plocha byla tehdy hroby hustě zaplněna, odhadem se zde nalézalo 1500 až 1800 náhrobků. Nevysoká ohradní zeď bývala masivní, z hrubého lomového kamene. V r. 1942 byl hřbitov zničen německým vojskem. Po válce bylo asi 160 náhrobků celých a 20 zlomků převezeno na nový hřbitov a tam složeno u západního rohu jižní zdi. Plocha hřbitova pak byla upravena na park s dětským a volejbalovým hřištěm. Po r. 1989 za podpory organizace Agudath Israel Of America a potomků rabína Fränkela z Velké Británie se hřbitov dočkal úplné obnovy. Ohradní zeď byla obnovena přibližně v původní poloze, v kombinaci kamene a kovaného plotu na betonové podezdívce. Hlavní bránu, spojovací branku k novému hřbitovu a novou branku poblíž hrobu rabína Fränkela člení kovářská práce uměleckého kováře Jiřího Jurdy. V původní poloze a ve stejné podobě (na základě dochovaných fotografií) byla osazena pískovcová replika náhrobní tumby rabína Fränkela. V původním smyslu byly rozmístěny všechny zachovalé staré náhrobky.
Nový židovský hřbitov: - Židovská obec koupila pozemek v sousedství starého hřbitova, kde bylo r. 1883 zřízeno nové pohřebiště. Od brány vedla alejí stromů cesta k průchozí obřadní síni a dále stromořadím k východní zdi. Hlavní prvek aleje tvořily tři dvojice převislých buků a navozovaly dojem chrámu. Řady hrobů byly postupně zakládány od nejzazší východní zdi směrem ke vstupu. Podél ohradních zdí jsou rozmístěny další hroby. Poslední pohřeb se zde uskutečnil v r. 1942. Za války byla nacisty stržena obřadní síň. V 80. letech 20. století tehdejší Židovská náboženská obec postoupila hřbitov městu Lipníku n. B., náhrobky z kvalitního kamene byly prodány kamenické firmě a zbylé shrnuty na hromady. V listopadu 1989 likvidace ustala. V 90. letech postupně hřbitov opravovali ing. Zdeněk Abrahámek, Jan Abrahámek, Martin Abrahámek a Tomáš Hradílek ml., společně s kamenickou firmou Brűckner z Olomouce. Všechny existující náhrobky byly fotodokumentovány a za pomoci knihy hrobů z let 1887-1940 z Židovského muzea v Praze také jmenovitě identifikovány. Na novém židovském hřbitově bylo zjištěno 380 hrobů s 560 pohřbenými a 225 pomníků, navždy je ztraceno 155 náhrobních kamenů. Město do budoucna počítá s vyzděním asi 15 cm vysoké zídky na základech obřadní síně, uvnitř půdorysu by měly být osazeny desky se jmény 138 židovských občanů – obětí holocaustu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)