Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Vysočina » okres Jihlava » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Jihlava (kostel)

Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Jihlava (kostel) [1544]
Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Nejprve byl zbudován provizorní kostel sv. Ignáce, který vznikl úpravou největšího ze zkonfiskovaných domů stávající na rohu náměstí a Hluboké ul. Dům býval největším jihlavským hostincem, který patřil až do r. 1612 bohatému jihlavskému patriciovi Samuelu Štubikovi z Königstejna. Toto provizorium trvalo víc než 60 let a to především z důvodu 30leté války a švédské okupace města (1645-47), které přivedly jihlavské jezuity do velkých finančních problémů. Na konci 70. let 17. století již byl stav budov havarijní. V r. 1680 se v obvodovém zdivu kostela sv. Ignáce objevily tak velké trhliny, že musely být z bezpečnostních důvodů přerušeny bohoslužby. Výstavba nového kostela byla zahájena v letech 1683-89 italským stavitelem Jacopo Braschou, který měl vypracovat projekt a provést stavbu základů kněžiště a sakristie a to ve vlastní režii. Základní kámen kostela byl slavnostně položen 31.7.1681, se samotnou výstavbou se však započalo nejspíše až v roce 1683. Stavba byla financována především z peněz vzdělaného lékaře a jihlavského měšťana Petra Šmilauera. Tento velký mecenáš má pod barokní kazatelnou mosaznou pamětní desku. 31. červenci 1689, v den svátku patrona kostela sv. Ignáce z Loyoly, se zde konala první bohoslužba. Dokončovací práce trvaly ještě další léta. Slavnostní vysvěcení kostela bylo proto až v roce 1740. Kostel je typickou raně barokní jednolodní stavbou s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím. Průčelí chrámu zdobí plastiky světců. V horní řadě zleva to jsou sv. Alois, sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský a sv. Stanislav Kostka, v prostřední řadě sv. Josef a sv. Jan Křtitel, v dolní řadě pak sv. Petr a sv. Pavel, mezi nimi pod balkonem je soška Panny Marie. Kostel byl postaven v letech 1683 - 1689 Pýchou kostela donedávna byla socha Ukřižovaného, tzv. Přemyslovský kříž, která se do Jihlavy dostala na počátku 14.století z Německa. (Nyní se nachází v depozitáři Strahovského kláštera v Praze.) Z jiných cenných památek se zmiňme o unikátní plastice Piety, jež spadá do okruhu tzv. krásných českých madon. Ta je umístěna v kapli na epištolní straně oltáře. Působivou atmosféru interiéru podtrhuje kromě iluzivního oltáře s obrazem sv. Ignáce od J. Raaba rozměrná nástropní freska K. Töppera z roku 1717 a štuková výzdoba. V sakristii kostela jsou uloženy ostatky jihlavského misionáře Augustina Strobacha, jehož jméno je spjato s Mariánskými ostrovy, kam se dostal již ve druhé polovině 17.století a kde mučednickou smrtí zemřel. Varhany byly postavené roku 1732 jezuitským bratrem Laikem Tomášwm Schwarzem. Chrám sv. Ignáce je známý výbornou akustikou, která umožňuje pořádání oblíbených koncertů duchovní hudby. Ke kostelu přiléhá rozlehlá budova jezuitské koleje vystavěné v letech 1699-1713 J. Braschou a T. Schopperem. V části objektu je dnes umístěna knihovna, z jejího nádvoří jsou přístupné katakomby. Jezuitské gymnázium vystavěné T. Schopperem v letech 1720-27 zakončilo budování jezuitského komplexu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)