Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Třeština (obec) [133]


foto Třeština (obec)
    Pohled na obec (jarda.culik)

Na pokraji rozsáhlých luk a hájů levého břehu řeky Moravy se ve výši 260 metrů nad mořem nachází 545 hektarů katastru obce Třeština. Její jméno je patrně odvozeno od staročeského trst či trešč, což znamená třtinu nebo taky rákos. Značně zamokřené pozemky a časté záplavy dávaly této rostlině sice dobré podmínky k růstu - méně dobré však bylo toto okolí pro zdejší obyvatele, kteří se museli vodě bránit soustavou hrází a kanálů. Rozsáhlé odvodňovací práce zde byly zahájeny již koncem minulého století.

Zemědělský charakter Třeštiny nám stvrzuje i pohled na její staré pečetidlo, kde vidíme radlici a nad ní tři hvězdy. Pozemkové knihy jsou vedeny od roku 1609 a vůbec první písemná zmínka o obci je z roku 1353 kdy zde byla majetkově zainteresována jistá paní Bolka z Otaslavic. Další majetkové poměry jsou až do roku 1848 velmi složité a nepřehledné. Za sedmileté války byla ves vypleněna Prušáky a brzy poté byla stižena několika velkými požáry. Ve zdejší škole se vyučovalo už od roku 1830 na místě obecní kovárny a prvním učitelem byl Franišek Šula. Roku 1895 si v Třeštině zřídili zemědělskou družstevní mlékárnu.

Na přelomu století byla v nedalekých Hájích postavena podnikatelem Plhákem vodní elektrárna, která zavedla novinku nadzemního vedení elektrického proudu. Obec Třeština se tak stala patrně první elektrifikovanou obcí Rakousko-Uherska a předstihla v tomto směru nejen Prahu ale i Vídeň.

Farou náležela Třeština pod Dubicko až do té doby, kdy byla zdejší kaple svatého Antoníčka Padovánského přestavěna roku 1860 na kostel. Za dvacet let nato byl tento kostel povýšen na kostel farní. Typické lidové stavby severní Hané svědčící o pracovitosti a zámožnosti místních občanů jsou budovy čísel popisných 2, 23 a 33. Monumentální pomník vojákům padlým na nejrůznějších frontách první světové války zhotovil sochař Vojtěch Sucharda v roce 1922. V Třeštině se narodil významný vlastivědný spisovatel severní Moravy František Poštulka.

Ve třicátých letech 20. století bylo v Třeštině Zemědělské a živnostenské družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly pro Třeštinu a Stavenici s.r.o., působil zde Spořitelní a záloženský spolek v Třeštině s.r.o., Odvodňovací družstvo pro Třeštinu a okolí a Rolnické mlékařské družstvo v Třeštině s.r.o. Radomíru a Karlu Plhákovým patřila elektrárna, mlýn a pila. Dva hostince v obci vlastnili Hynek Hykrda a Antonín Navrátil, kovářství měli Jan Martinů a Hynek Poštulka a krejčovské dílny Filip Jílek a Josef Vachutka. Majitel řeznictví byl Adolf Kupka, dva obchody se smíšeným zbožím vedli Josef Drlík a Jan Chovančík, zahradnictví patřilo Karlu Mertovi a zámečnictví Janu Vašíčkovi.

Po Mnichovu byla tato ryze česká obec začleněna do Německé říše a po skončení války zde nenastaly problémy s vysídlováním německých spoluobyvatel. Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno až po několika neúspěšných pokusech v letech 1950, 1952 a 1955. V roce 1975 bylo toto družstvo spojeno s JZD Úsovsko se sídlem v Klopině.

V roce 1980 se Třeština spojila, nebo jak se tehdy říkávalo, integrovala s Mohelnicí, ale po společenských změnách devadesátých let se opět osamostatnila. Dnes žije v Třeštině více než 350 obyvatel v 96 domech.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Třeština (obec) Šumperk(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)